Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Privata vårdbolag expanderar inför vårdreformen

Från 2016
Uppdaterad 29.06.2016 15:44.
Läkare undersöker blodtryck på Folkhälsans läkarstation i Karis.
Bildtext Folkhälsan har fått köpanbud från privata vårdbolag.
Bild: Yle/Minna Almark

De stora privata vårdbolagen etablerar sig i allt snabbare takt på olika orter inför vårdreformen. Flera vårdbolag har bland annat visat intresse för att köpa upp Folkhälsans verksamhet.

Den kommande vårdreformen innehåller många frågor som fortfarande saknar svar. Därför är det svårt för vårdproducenterna att förbereda sig inför förändringen som kommer att ske inom några år.

Expansionen accelererar

Men på den privata sidan märks en tydlig trend där stora vårdbolag köper upp mindre läkarmottagningar och vårdenheter, säger Folkhälsans vd Stefan Mutanen.

- Vi har fått en hel del frågor av bolag som vill köpa vår verksamhet. Intresset att expandera har funnits redan en längre tid, men man märker att det har accelererat efter att det blev klart att reformen jämställer den tredje sektorn med den privata och den offentliga.

Läkare undersöker öra på Folkhälsans läkarstation i Karis.
Bildtext De privata vårdbolagen expanderar kraftigt.
Bild: Yle/Minna Almark

På Folkhälsans läkarmottagning i Karis jobbar ett tjugotal läkare och terapeuter. Stefan Mutanen bekräftar att större vårdbolag har visat intresse också för den verksamheten.

- Vi har varit smickrade av intresset men beslutat att vi fortsätter i tredje sektorns regi.

Beredskap finns

Det multinationella vårdbolaget Mehiläinen har nyligen köpt upp läkarstationen Medek i Ekenäs och öppnat en läkarmottagning i Karis.

På Mehiläinen uppger man att etableringarna inte direkt har med vårdreformen att göra. Men samtidigt är det klart att bolaget har möjlighet att producera det mesta i vårdform då reformen träder i kraft, säger Irma Braskén som är enhetschef för Mehiläinen i Ekenäs och Karis.

- Mehiläinen har en bred repertoar. Allt från sjukvård, hälsovård till socialvård, som åldringsvård och barnhem.

Större bolag ger mera resurser

Det som är klart när det gäller vårdreformen är att 18 landskap ska besluta vem som får producera vården i de olika områdena. Men hur villkoren kommer att se ut vet ingen i det här skedet.

Irma Braskén var en av ägarna till läkarstationen Medek, som köptes upp av Mehiläinen. Enligt henne är det bättre att höra till ett större vårdbolag eftersom det ger mera möjligheter att utveckla verksamheten.

- Mehiläinen ger så mycket resurser. Speciellt när det gäller företagshälsovården kommer det hela tiden nya bestämmelser och en liten läkarstation har svårare att få alla resurser.

Irma Braskén, enhetschef för Mehiläinen i Karis och Ekenäs.
Bildtext Irma Braskén är enhetschef i Ekenäs och Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

Hon tror också att det blir ännu svårare för en liten läkarstation att konkurrera i upphandlingarna då vårdreformen väl träder i kraft.

- Med Mehiläinen har vi större möjligheter. Mehiläinen kan förhandla för hela landet.

Överlag finns det en trend att små läkarmottagningarna försvinner och köps upp av större, säger hon. Undantaget är främst mottagningar som är specialiserade inom någon viss nisch.

Monopolsituation oroar

Meningen med vårdreformen är att kommuninvånarna ska få bättre valmöjligheter när det gäller vården. En av farhågorna är att det här inte kommer att bli verklighet i glesbygden eftersom befolkningsunderlaget inte är tillräckligt stort för att locka de privata vårdbolagen.

Frågan är hur många vårdproducenter som ryms i Västnyland med runt 90 000 invånare.

- Knappast mer än en som producerar all sorts vård, säger Irma Braskén. Däremot kan det finnas flera specialiserade små vårdproducenter.

Det här är något som bekymrar Elisabeth Kajander. Hon är grundtrygghetschef i Hangö och sitter med i den arbetsgrupp som utformar vårdreformsarbetet i Nyland.

- Om bara ett stort vårdbolag producerar all vård i Västnyland blir det en monopolsituation. Och då finns det inte en verklig valfrihet för kommuninvånarna, säger hon.

Elisabeth Kajander
Bildtext Elisabeth Kajander.
Bild: Yle/Minna Almark

Samtidigt är hon också orolig för att den privata sektorn inte kommer att vara villig att producera vård i perifera områden eftersom det inte är speciellt ekonomiskt lönande.

Stora utmaningar inom offentliga vården

Förändringarna kommer att blir större på den offentliga sidan då vårdreformen väl träder i kraft, tror Irma Braskén på Mehiläinen.

- Den privata sektorn kan stå lite på sidan om och iaktta. Fördelen är att vi lättare kan anpassa oss efter villkoren samtidigt som den privata sidan också har mera erfarenhet av upphandlingssituationer.

Karis hälsostation.
Bildtext Den offentliga vården står inför stora förändringar.
Bild: Yle/Minna Almark

Stefan Mutanen på Folkhälsan håller med om att utmaningarna på den kommunala sidan till en början blir stora.

- Samtidigt som man måste lära sig att upphandla har man de ekonomiska utmaningarna. Men det kommer nog att jämna ut sig så småningom.

Det blir bättre på sikt

Stefan Mutanen menar att alla mindre organisationer kommer att ha svårare att konkurrera i upphandlingen med de stora vårdbolagen.

- Också Folkhälsan med 1000 anställda kommer att ha svårt att konkurrera med dem som har några få produkter och gör väldigt stora enheter. Däremot är vi nog konkurrenskraftiga när det gäller små enheter.

Folhälsans vd Stefan Mutanen.
Bildtext Stefan Mutanen är vd för Folkhälsan.
Bild: Yle/Minna Almark

Även om han inte tror att den vanliga kommuninvånaren får bättre vård på kort sikt, så tror han på vårdreformen.

- Det handlar om att spara tre miljarder. Men vården är ju inte så bra i dag heller. Bara man får vårdreformen rätt förverkligad så tror jag på den på sikt.

Artikeln har ändrats 6.5 klockan 8:50. I texten stod det att det kommer nya bestämmelser gällande specialsjukvården i stället för företagshälsovården.

Diskussion om artikeln