Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fler föds på landsvägen utan lämplig vård

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Barnmorska granskar en gravid kvinna.
Bildtext Under de senaste tio åren allt fler fötts utanför sjukhuset, utan tillgång till en barnmorska.
Bild: Yle/Adrian Perera

Avståndet till förlossningssjukhuset ökar för varje år. Nu föds allt fler på vägen till sjukhuset, eller hemma utan möjligheten att vårdas av en utbildad barnmorska.

Ljudet av det ofödda barnets rytmiska hjärtslag fyller rummet. Den blivande mamman ligger på en av Åbo centralsjukhus bäddar medan barnmorskan Petronella Sevelius kollar att allting är som det ska.

- Hjärtat låter som en galopperande häst, säger Sevelius.

Barnmorskan Petronella Sevelius granskar en gravid kvinna.
Bildtext Petronella Sevelius har arbetat som barnmorska i 11 år, både i förlossningssalen och på vårdavdelningen.
Bild: Yle/Adrian Perera

Sammandragningsmätaren på mammans mage består av två bälten, en grå dosa som mäter sammandragningar, några kablar och en monitor. Men teknologin är enbart ett hjälpmedel.

- Dosan reagerar på yttre tryck eller om barnet sparkar. Då kan man inte veta om det verkligen är en sammandragning. Man måste fråga mamman, se hur hon reagerar. Det är jätteviktigt.

Mamman, som vill förbli anonym, ska föda sitt första barn. Hon är en vecka över bestämd tid och tittar flera gånger på monitorn med bebisens hjärtslag.

- Man kan aldrig säga riktigt säkert när en patient kommer att förlösa. Det skulle vara bra att som barnmorska ha en kristallkula så man kunde förutspå situationer, men det kan man inte alltid. Hon kanske föder om några timmar, hon kanske är kvar här i morgon.

Barnmorskan specialiserad att möta kvinnan i utsatta situationer

I år är det 200 år sedan barnmorskor första gången började utbildas i Finland. Utbildningen erbjöds i Åbo, och blev den finska kvinnans första möte med universitet. Eva Matintupa, lektor för barnmorskeutbildningen vid Novia Yrkeshögskola anser att man fortsättningsvis förvaltar utbildningens kvinnohistoriska arv.

- Vi som utbildar barnmorskor ser dem som kvinnors förespråkare. De ska inte enbart föra sin egen talan som barnmorskor, utan föra kvinnors talan. Barnmorskan är hela kvinnans vårdare.

Barnmorskor som Sevelius har specialiserat sig att möta kvinnor i utsatta hälsovårdssituationer. De erbjuder mödravård, gynekologiskvård och hjälper till i frågor om sexualitet på olika håll i samhället, från förlossningsavdelningar, till familjeplaneringsbyråer, barnsängsavdelningar och inom infertilitetsvården.

- Barnmorskan finns med under hela kvinnans liv

― Petronella Sevelius, barnmorska.

Där gynekologen erbjuder medicinsk expertis betonar barnmorskan helhetsvård. Sevelius har märkt att föräldrar allt mer uppskattar naturliga förlossningar, vilket betyder mer jobb för barnmorskor.

- Föräldrarna vill inte avbryta förlossningen med undersökningar, utan vill låta allting ha sitt normala förlopp. Det har barnmorskan öga för. Vi har kunskap att sköta den normala förlossningen. När det blir avvikande kallas läkaren in.

Fler hinner inte till barnmorskan i förlossningssalen

I dagsläge verkar det som allt fler föder sina barn utanför sjukhusets förlossningssal. Enligt Mika Gissler, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, är trenden stigande.

- Antalet förlossningar minskade överlag ifjol medan antalet barn som föddes oplanerat hemma eller på väg till sjukhuset steg. I år blir det fler.

För tillfället räknar man med att det under år 2015 inträffade över 80 såkallade transportfödslar och nästan 100 förlossningar som inträffade utanför sjukhuset av andra skäl. Exempel på övriga orsaker kan vara att man beräknat fel datum för förlossningen, inte haft plats på sjukhuset eller att förlossningen varit prematur.

- Är förlossningen prematur är det ännu viktigare att barnet föds på BB. Då är det bäst att bo nära ett förlossningssjukhus, säger Gissler.

Tavla som beskriver antalet födda i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt år 2015.
Bildtext I fjol föddes över 5000 barn på Åbo universitetscentralsjukhus. Salo förlossningsavdelning lades ner eftersom sjukhuset inte uppnådde de förutsatta 1000 födslarna.
Bild: Yle/Adrian Perera

Enligt Gissler finns det fortfarande 100 födslar som måste kontrolleras innan man delger den officiella siffran. Ifall alla visar sig vara oplanerade, föddes över 200 bebisar utanför ett distriktssjukhus ifjol, jämfört med de 173 som föddes utanför en förlossningssal år 2014.

Gissler jämför den nationella situationen med läget i Lappland på 1990-talet.

- Då stängde man alla små enheter, vilket betydde att fler föddes på väg till sjukhuset. Nu är vi jämställda. Men det är inte en bra sak.

― Mika Gissler, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt THL är risken att man föder på väg till sjukhuset tre gånger större om transportsträckan är längre än 35 kilometer, eller tar mer än 30 minuter.
I dagsläge finns de flesta av landets barnmorskor i Nyland där de största förlossningssjukhusen finns. Mindre förlossningsenheter läggs ner i rask takt. I år kommer åtminstone Salo och Borgås förlossningsenheter att ha avslutat sin verksamhet.

Matintupa är orolig.

- Det betyder att de som bor i glesbygden kan ha hundratals kilometer till ett förlossningssjukhus. Tyvärr har debatten väldigt långt gått ut på att de små sjukhusen inte är säkra, vilket jag ser som olyckligt för det finns ingen statistik på det. Istället sätter man en massa förlossningar på landsvägen, och det är säkert det osäkraste stället.

Vill du se THL:s statistik över antalet oplanerade förlossningar under de senaste tio åren? Kolla här.

Barnmorskor och födda i Finland

  • Det är svårt att veta exakt hur många barnmorskor som arbetar i Finland för tillfället, men det nationella barnmorskeförbundet har 4341 medlemmar, inklusive studerande. Svenskfinlands barnmorskeförening har 295 ordinariemedlemmar, av dem är 220 arbetande barnmorskor.
  • Antalet barnmorskor har hållits jämn under de senaste 10 åren.
  • År 2014 föddes 57 805 barn i Finland. I fjol sjönk antalet till 55 750 barn. Samtidigt har antalet barn som föds utanför sjukhuset stigit.
  • År 2014 fanns det 29 förlossningssjukhus. Vart tredje uppnådde inte de 1000 förlossningar som krävs för att en förlossningsenhet ska få fortsätta med sin verksamhet.

Diskussion om artikeln