Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Gammelbacka skola väntar - beslut dröjer

Från 2016
Uppdaterad 04.05.2016 07:50.
skolgård
Bildtext Gammelbacka skola. Till vänster i bakgrunden gymnastiksalen där man helst inte vistas på grund av dålig luft.
Bild: Yle/Erica Vasama

Denna vår skulle bli den sista för eleverna i Gammelbacka skola i Borgå. Barnen skulle flytta till splitternya skolor i Tolkis och i Näse. De här skolorna existerar fortfarande inte. Nu kastas ännu ett nytt alternativ fram för Tolkis.

Gammelbackaeleverna går i dagens läge i skola i tre byggnader. Det hundraåriga gula trähuset är friskt men gammalmodigt. Den kombinerade matsalen och gymnastiksalen lider av inneluftsproblem och används så lite som möjligt. Baracklängan är – baracker.

Beslutet att stänga Gammelbacka skola fattades redan hösten 2013, men skolan finns ändå kvar en tid framöver.

Byggandet av Västra enhetsskolan har skjutits upp. Tjänstemännen och beslutsfattarna i Borgå grubblar fortfarande på hurudan skola Tolkis sist och slutligen behöver. Utbildningsdirektör Rikard Lindström vill att beslutet om skolbygget i Tolkis tas först när Borgås nya skolnätsutredning är klar i höst. Nu kastas även plan C och D för Tolkis fram.

skolgård
Bildtext Gammelbacka skolas tre byggnader.
Bild: Yle/Erica Vasama

”Hade jag varit lärare, hade jag gett upp hoppet”

Eleverna vet att skolan ska stänga i framtiden men det är inte något de grubblar på. Personalen däremot följer med beslutsgången kring skolorna i västra Borgå med oro.

Gunilla Lindvik har varit skolfarmor i skolan i fem år. Hon tycker det är väldigt tråkigt för lärarna att framtiden är oviss.

- Lärarna har varit med och planerat och särskilt rektorn har gjort ett stort arbete för framtiden och så raseras allt. Om jag skulle vara lärare här skulle jag ha gett upp hoppet och bara jobba från dag till dag.

Plan A, plan B – och nu C och D

Rektor Johan Öhberg har planerat pedagogiken i nya Tolkis skola i framtiden. Från början var planen att skolan blir ett svenskspråkigt bildningscentrum med daghem, förskola och årskurserna 1-6.

Strax före jul fick han det brådskande uppdraget att samla information om ett alternativ där finsk- och svenskspråkiga barn går i skola under samma tak.

tre människor på en trappa
Bildtext Rektor Johan Öhberg med fjärdeklassisterna Ellen von Schoultz och Vilma Graan.
Bild: Yle/Erica Vasama

Enligt information som Yle Östnyland kommit över kastas också nu alternativ tre och fyra fram: Tolkis får bara en ny finsk skola och de svenska eleverna går i en förstorad skola i Näse. Eller att det inte byggs något alls.

Det sistnämnda skulle leda till miljonböter för kontraktsbrott med byggbolaget Lemminkäinen och är därför högst osannolikt. Ett frågetecken är om tomten i Näse där Västra Enhetsskolan ska placeras är tillräckligt stor för ett ännu större skolhus.

Johan Öhberg vill inte avslöja vad han anser om de nyaste alternativen.

- Jag vet inte om jag i det här skedet är rätt person att tycka så mycket om den här saken. Det är en process jag inte har varit delaktig i. De som ligger bakom de nya alternativen får ta diskussionen om dem.

skolhus i trä
Bildtext Det hundraåriga trähuset är friskt men gammalmodigt.
Bild: Yle/Erica Vasama

Plåster på såren

Medan besluten om de västliga skolornas framtid i Borgå dröjer, lägger staden plåster på de värsta skadorna i skolorna.

Den finska specialskolan Tulliportin koulu renoveras för 300 000 euro för att förbättra luftkvaliteten. Skolan ligger precis där Västra Enhetsskolan ska byggas.

Också den gamla delen av Tolkkisten koulu repareras till hösten för att förlänga dess livstid tills man vet om de finskspråkiga eleverna får en helt ny skola. Det gamla huset är från 1950-talet och borde egentligen rivas.

Gammelbacka skola har inte investerat i nytt undervisningsmaterial, möbler och teknik sedan stängningsbeslutet fattades. Snart är man illa tvungen att ta upp investerandet igen, konstaterar rektor Johan Öhberg.

Diskussion om artikeln