Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg nagelfar tågrapporter - kustbanan bästa satsningen

Från 2016
Uppdaterad 06.05.2016 08:28.
Karis järnvägsstation.
Bildtext Raseborg försöker skingra de mörka molnen över kustbanan.
Bild: Yle/Petra Thilman

Raseborgs stad vänder på argumenten i tidigare rapporter som lyfter fram förträffligheten med en snabb tågbana mellan Helsingfors och Åbo. Raseborg använder siffrorna i rapporterna för att i stället visa hur kostnadseffektiv en satsning på kustbanan skulle vara jämfört med den snabba tågbanan. Staden presenterade sina siffror för statliga tjänstemän på onsdagen (4.5).

Kommunerna i Västnyland har kämpat i motlut med att trygga framtiden för tågtrafiken på kustbanan. Y-tåget drogs in, VR ändrade sina tidtabeller och ett par tåg om dygnet väljer att susa förbi Karis istället för att plocka med sig pendlare.

Dessutom har det under vintern presenterats olika utredningar som visar hur bra och viktigt det skulle vara med en ny snabb tågbana mellan Åbo och Helsingfors. Och som sista spik i kistan beslutade regeringen skjuta till 40 miljoner euro för att planera den snabba förbindelsen mellan Åbo och Helsingfors.

Motattack

Staden Raseborg väljer ändå inte att gilla läget utan har i stället gjort upp en egen rapport. Den bygger på siffror som finns i tidigare rapporter.

Till hjälp har man haft konsultbolaget Strafica som har kontrollerat att staden har läst alla siffror på rätt sätt. En konsult från Strafica var också med och gjorde upp en rapport om snabbtåget Åbo-Helsingfors för Trafikverkets räkning.

Stadens siffror visar att man med enkla medel och en betydligt mindre budget kunde åstadkomma viktiga förbättringar på kustbanan.

En diagram som visar hur mycket det kostar att investera i kustbanan.
Bildtext Priset på förbättringen av kustbanan och på en ny Åbobana. Som jämförelse investeringen i genbanan som byggdes till Lahtis.
Bild: Yle/Petra Thilman

För så lite som 120 miljoner euro kunde man bygga flera mötesplatser för tågen på kustbanan och de kunde försnabba resan med ytterligare fem minuter.

En helt ny bana till Åbo skulle däremot kosta 1,7 miljarder euro. Det är ungefär 14 gånger mera än förbättringarna på kustbanan.

Vinner bara några minuter

I sin rapport lyfter Raseborg fram att den kortaste resan mellan Åbo och Helsingfors i dag är 1 timme och 38 minuter. Mellan stationerna Kuppis och Böle, som anlitas av många, är resan bara 1 timme och 26 minuter.

Då man bygger ut stadsbanan i Esbo för drygt 200 miljoner euro blir resan fem minuter snabbare. Stadsbanan måste byggas ut oberoende vilken bansträcka man satsar på, sägs det i Raseborgs rapport.

Det betyder att man skulle bli tvungen att göra väldigt stora investeringar för att försnabba resan mellan Åbo och Helsingfors med mindre än 30 minuter, lyfts det fram i Raseborgs presentation.

Svagheter får kritik

Raseborg lyfter också fram svagheter i de rapporter som har gjorts. När man har räknat ut hur lönsam den nya tågbanan blir har man inte räknat ut vad det kostar då man måste skapa ersättande trafik på kustbanan. Kostnaderna för den trafiken drar ner på lönsamheten.

Med finns inte heller beräkningar på vad det skulle kosta med lokaltåg från Lojo till Helsingfors. Också det påverkar lönsamhetskalkylen.

Staden kritiserar också Trafikverkets rapport om den snabba tågbanan för att inte följa verkets egna direktiv för hur man gör upp den här typen av rapporter. Man har inte utrett projektets lönsamhet enligt direktiven.

I sin presentation har Raseborg också jämfört siffror mellan Åbo-Helsingfors och andra snabba banor, Helsingfors-Tammerfors och Helsingfors-Lahtis.

En tabell som visar hur lönsamt det är att investera i kustbanan.
Bildtext På 30 år räknat kostar en satsning på kustbanan 5 euro per passagerare, tågbanan till Lahtis 11 euro per passagerare och till Åbo 60 euro per passagerare.
Bild: Yle/Petra Thilman

Enligt Raseborgs kalkyler är de övriga banorna betydligt mer kostnadseffektiva än en ny bana mellan Åbo och Helsingfors kan bli.

Lyfter inte fram nya värden

I de rapporter om tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors som har presenterats under vintern har man starkt lyft fram de många möjligheter en snabb förbindelse skulle föra med sig. Man talar om samhällsutveckling och hur de två regionerna, Åbo och Helsingfors, på sätt och vis integreras. Det ger många möjligheter som gynnar hela Finland.

Också miljön vinner då koldioxidutsläppen minskar med den allt ökande pendlingen.

Den här typen av frågor har i sin tur inte Raseborg valt att lyfta upp i sin rapport där man istället väldigt konkret ser på reda siffror och kalkyler.

I Trafikverkets rapport uppskattar man att den nya tågbanan i sig själv ökar antalet pendlare med 7 000-8 000 arbetstagare senast år 2030. Det är särskilt från Åbo och Salo man skulle pendla mera.

Förväntningen är att en snabbare tågförbindelse kunde locka ny företagsverksamhet till närheten av stationerna. Samtidigt skulle Åbo och Helsingfors som regioner växa ihop och fungera mera som ett område. Det skulle ge många ekonomiska fördelar för inte bara regionen utan hela Finland.

I en rapport som professor Hannu Piekkola har gjort vid Vasa universitet lyfts långt samma aspekter fram. Han lyfter fram hur stort mervärde banan skulle ha i form av mänskligt kapital, alltså i hur man utnyttjar människors kunnande.

Också de immateriella investeringarna lyfts fram. Med det menas till exempel den information som kan spridas då alltfler flera människor pendlar på banan till olika arbetsplatser.

Enligt professor Piekkola skulle investeringen i den snabba banan betala tillbaka sig på 20 år.

Uppvaktning

För att göra slag i saken uppvaktade en delegation både Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) samt Trafikverket på onsdagen 4.5. Delegationen bestod av Raseborgs stadsdirektör Tom Simola, Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa och Jan Gröndahl, teknisk direktör i Raseborg.

Jan Gröndahl.
Bildtext Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl deltog i uppvaktningen.
Bild: Yle/Petra Thilman

Gröndahl berättar att delegationen fick ett bra bemötande.

- De kunde givetvis inte ge några löften, men vi ville presentera en annorlunda syn på frågan. Vi har gjort en utredning som ger ett lite annat utslag på basen av utgångsmaterialet, förklarar han.

Trafikverket reagerade kraftigare och var överraskade över vårt material och lovade studera det noggrannt.

Gröndahl säger att det är konstigt att samma material kan ligga som grund till så många slutsatser och att det var det de ville lyfta fram.

- Trafikverket reagerade kraftigare och var överraskade över vårt material och lovade studera det noggrannt, berättar han.

Gröndahl säger att man hoppas att mötet med tjänstemännen möjligen kunde leda till att man pånytt ser över beslutet att satsa på planeringen av den nya banan.

- Det är kanske osannolikt, men vi hoppas åtminstone att man tänker till och överväger att satsa också på kustbanan, konstaterar han.

Trafikverket ska nu granska rapporten

En av dem som fick träffa delegationen var Rami Metsäpelto, överdirektör för planering och projekt vid Trafikverket. Han var den som för Trafikverkets del ledde ordet i den styrgrupp som övervakade arbetet med att göra upp rapporten om det snabba tåget mellan Åbo och Helsingfors.

- Vi diskuterade ganska brett såväl om kustbanans utveckling och framtiden. Vi speglade deras utredningar mot våra egna, berättar han om mötet med Raseborg och Sjundeå.

Nu ska Trafikverket läsa igenom rapporten som delegationen överräckte.

- Vi går igenom den i Trafikverket och ser på vilket sätt den kan inverka och säkert ska det här diskuteras ännu i framtiden, säger han.

Diskussion om artikeln