Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Så påverkar föräldrarna ditt studieval

Från 2016
Några av Yle Nyhetsskolans elever skriver ner nyhetsidéer.
Bild: Yle/Mirjam Heir

Kvinnor är mer benägna att flytta för studiernas skull och kulturbranschen är den bransch som tydligast går i arv från föräldrar till barn. Bland annat det här visar en rapport som undersökt finländska ungdomars studieval och utbildningsnivå.

Att fler män än kvinnor väljer att studera tekniska ämnen är inte en nyhet. Men nu visar en rapport, gjord av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning, att tekniska studier på universitetsnivå dessutom är det utbildningsområde där föräldrarnas bakgrund påverkar valet av studier allra mest.

I praktiken betyder det att det överlag är studerande med högutbildade, välbeställda föräldrar med en hög position på arbetsmarknaden som väljer tekniska utbildningar.

- De utbildningsområden där bakgrunden spelar minst roll är företagsekonomi och förvaltning, säger Juhani Saari, en av forskarna bakom rapporten.

Utbildningsnivå en icke-fråga

Saari berättar att rapporten försöker utreda varför föräldrarnas utbildningsnivå påverkar barnets utbildningsnivå.

- Föräldrar som har studerat på högre nivå har mer kunskap om hur universitetsstudier går till, som de kan ge vidare till sina barn. Trots att vi i teorin har ett jämlikt utbildningssystem har alla inte lika möjligheter till att utbilda sig mer, eftersom den här kunskapen inte finns inom alla familjer, säger Saarinen.

I vissa högutbildade hem finns den här kunskapen mer som en tyst, undermedveten kunskap. Rapporten visar att barn till högutbildade föräldrar ofta inte diskuterar med sitt barn om barnets framtid, utan det är en självklarhet att hen ska studera på till exempel universitet.

Om föräldrarna inte är högutbildade förekommer det oftare diskussioner mellan föräldrar och barn om vad barnet ska studera i framtiden.

Kulturbranscher går i arv

Sett till branscher är kulturbranschen den som oftast går i arv från föräldrar till barn. Om någon av föräldrarna gör en karriär inom kultur är sannolikheten fem gånger större att barnet fortsätter i samma bransch, jämfört med andra branscher.

- Kultur är en speciell bransch eftersom den oftast syns tydligare i hemmet än om en förälder till exempel är läkare. Om föräldrarna sysslar med kultur förmedlas det lätt vidare till barnen, säger Saari.

Andra branscher som går i arv är lantbruk, juridik och medicin.

Rapporten lyfter också fram att vårt kön avgör hur villiga vi är att flytta för en studieplats. Vanligtvis är unga mer benägna att flytta om föräldrarna är högutbildade. Hos kvinnor är den här benägenheten ändå mycket större än hos män.

- Det kan till en viss del förklaras med att de kvinnodominerande utbildningarna finns på färre orter, vilket gör att de måste flytta för att kunna studera.

Diskussion om artikeln