Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Salskrake, trutar och havsörnar i Naturväkteriet

Från 2016
En salskrakshanne.
Bildtext Salskraken är en av våra vackraste fåglar.
Bild: Wikimedia commons/Andreas Trepte www.photo-natur.de

I maj månads Naturväkteri pratade vi bland annat om den vackra sjöfågeln salskraken. Biolog Hans Hästbacka besvarade lyssnarnas frågor om djur och natur.

Sture Nyman hade sänt in fotografier som han tagit då han var ute i skogen och röjde. På bilderna ser man hur lingonriset är nertryckt och svartfärgat på flera ställen.

- Det enda svar jag kommer på är att områdena har drabbats av snömögel, säger Hästbacka. Det finns mögelarter som lever under snön och de trivs speciellt bra under milda tjälfria vintrar.

Troligt snömögel.
Bildtext Det är troligen snömögel som har orsakat de här mörka fläckarna i lingonriset.
Bild: Sture Nyman

Peter Back ringde in och berättade om ett exempel på det rika fågellivet vid vandringsleden i Iskmo i Korsholm. Där finns en salskrakshanne som har slagit följe med ett par knipor.

- Det här är en intressant observation, säger Hans Hästbacka. Salskraken häckar i norra och nordöstra Finland. För det mesta flyttar den bara genom Österbotten, men det finns fall där den också häckar här.

Salskraken och knipan övervintrar på samma platser och det finns dokumenterat att salskrakshannar rentav parar sig med kniphonor och får avkomma som är steril.

Åke Karlsson från Bergö ringde in om ett fynd han gjort ute vid sommarstugan. En skottkärra som stod där ute var alldeles full av urhackade kottar.

- Vi hade många hackespettar här i höstas. Är det de som har samlat ihop dem?

Så är det, säger Hästbacka. En stor mängd större hackspettar har övervintrat hos oss och de har livnärt sig på grankottar som de plockat åt sig, kilat fast i en grenklyka och pickat fröna ur.

Åke beklagade sig också över att de fem knipholkar som finns vid stugan i år är utan inneboende. Hans Hästbacka riktade misstankarna mot att det kan finnas mink eller mård på holmen som skrämmer bort fåglarna.

Naturväkteriet i Vega Österbotten

41:21

Diskussion om artikeln