Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Det krävs mod för att vara kvinna i Tanzania - få vågar tala om det vardagliga våldet

Från 2016
Usu Mallya arbetar för UN Women i Dar es Salaam, Tanzania.
Bildtext Usu Mallya har ägnat sin karriär åt att kämpa för kvinnors rättigheter. Framstegen i Tanzania sker långsamt.
Bild: Yle/Nina Simberg

27-åriga Upendo Furaha Peneza är en av de yngsta parlamentsledamöterna i Tanzania och dessutom kvinna. Det har inte varit en enkel match att ta sig hit. Kvinnor i Tanzania får stå ut med våld och hot både hemma och i politiken.

Innan Peneza ställde upp i det senaste parlamentsvalet i fjol har hon kämpat sig genom val inom ungdomsorganisationen och lokalval och fått stå ut med både fula ord och hot.

- Många har sagt att en man kunde göra mer i min position, säger Peneza då jag träffar henne och andra kvinnliga parlamentariker i centrum av Dar es Salaam.

- Men om vi väntar på att männen ska sluta använda fula ord om oss kommer vi aldrig att kunna delta i politiken, tillägger hon.

I nuläget är över 40 procent av parlamentsledamöterna kvinnor. I parlamentet finns nuförtiden kvoter för kvinnliga representanter och så kallade specialrepresentanter, till exempel personer med handikapp.

Jämställdheten har ökat snabbare i Tanzania än i många andra länder i södra Afrika men landet ligger ännu efter bland annat sin västra granne, Rwanda, som i jämförelser ses som ett av de mest jämställda länderna i världen.

Kvinnliga parlamentariker i Tanzania
Bildtext I nuläget är över 40 procent av parlamentsledamöterna kvinnor.
Bild: Yle/Nina Simberg

Bara du vet var skon klämmer

Enligt ett förslag till ny grundlag ska Tanzania i framtiden ha 50 procent kvinnliga parlamentariker. Om ändringen fås igenom under den nyvalda presidenten John Magufulis tid återstår att se. Gloria Shechambo, forskare på organisationen Tanzania Gender Networking Programme, har redan hunnit bli besviken.

- De första dagarna efter att Magufuli blev vald var hoppfulla, speciellt eftersom vicepresidenten blev en kvinna. Vi trodde att det skulle ge oss en bild av vartåt det barkar. Men när ministrar och tjänstemän skulle utses blev vi besvikna, säger Shechambo.

Om det är du som bär en sko som skaver är det ju bara du som vet hur ont det gör.

Shechambos organisation arbetar som bäst med att utbilda kvinnor på regional och lokal nivå kring deras rätt att delta i beslutsfattande och politik. Man vill inte bara få kvinnor att förstå varför det behövs en budget som beaktar könet, utan också att kvinnor aktivt deltar i de beslut som fattas.

- Om det är du som bär en sko som skaver är det ju bara du som vet hur ont det gör. Vi vill att kvinnor ska förstå att de har rätt att kämpa för sin sak och att varje gång ett beslut fattas har de rätt att vara delaktiga i det, säger Shechambo.

Det har ändå skett framsteg som Tanzania kan vara stolt över och som kan öka kvinnors deltagande i beslutsfattande i framtiden. På tio år, från år 2001 till 2011, har andelen flickor som går i grundskola ökat från 60 till 83 procent.

Gloria Shechambo är forskare på Tanzania Gender Networking Programme.
Bildtext Gloria Shechambo är forskare på organisationen Tanzania Gender Networking Programme.
Bild: Yle/Nina Simberg

Hälften av kvinnorna utsätts för våld

Kvinnorna är ändå alltför ofta mycket sårbara. Många kvinnor är ekonomiskt beroende av sina män, kvinnorna får sällan äga mark som används för jordbruket och våld mot flickor och kvinnor är ett stort problem. Det finns få omfattande studier om våld mot kvinnor i Tanzania men de som har gjorts visar att nästan hälften av kvinnorna utsätts för fysiskt eller psykiskt våld någon gång under sitt liv.

Det vet Melissa Jigabha, Sara William Nyello och Benedicto Luvanda som jobbar på en hjälplinje som upprätthålls av ungdomsorganisationen Tayoa. Hit ringer både flickor och pojkar och frågar råd om förhållanden, sex, hiv och aids. Alltför ofta är det också unga tonåringar som ringer för att berätta om en våldtäkt.

- Ibland är det till och med barn som ringer. Det kan vara en släkting eller helt främmande man som har våldtagit dem. Vi ger dem råd om vart de ska gå för att få mer hjälp, berättar Nyello.

Få vågar berätta

Benedicto Luvanda säger att hjälptelefonen, som fungerar i ett ungdomscenter utanför Dar es Salaam, är viktig för att tanzanierna ska våga tala om problemen.

- Den största utmaningen är att kvinnor inte vågar rapportera våldet. Det är så utbrett att det har blivit en del av vardagen, folk tror att det är okej, säger Luvanda.

Kvinnor låter bli att rapportera för att de inte vet var de kan få hjälp eller för att de inte vågar. Polisen saknar ofta kunskap i frågan och hälsovården är bristfällig. Lagen är också ett problem eftersom den inte känner till till exempel våldtäkt inom äktenskap. Mycket handlar ändå om rädsla och skam. Det krävs mod att berätta om våldet till och med för familjen.

- Om du rapportera att din man har varit våldsam måste du ändå gå tillbaka till familjen och fortsätta med vardagen, många kvinnor försöker bara överleva säger, Usu Mallya på UN Women i Dar es Salaam.

Melissa Jigabha, Sara William Nyello och Benedicto Luvanda arbetar på en nationell hjälptelefon för flickor och kvinnor.
Bildtext Melissa Jigabha, Sara William Nyello och Benedicto Luvanda som jobbar på en hjälplinje för flickor och kvinnor.
Bild: Yle/Nina Simberg

Finland stöder kvinnornas kamp

Enligt de nya globala målen för hållbar utveckling som sträcker sig fram till år 2030 ska alla länder aktivare arbeta för jämställdhet mellan könen.

Finland stöder också olika projekt för att förbättra kvinnors och flickors ställning i u-länder. I Tanzania har Finland bland annat stött ungdomsorganisationen Tayoa och därigenom hjälptelefonen. Genom multilateralt bistånd har UN Women i Tanzania också fått pengar av Finland. Fram till år 2016 finansierar Finland projekt för att öka kvinnors politiska deltagande med 1,5 miljoner euro.

Kvinnorättskämpen Usu Mallya säger att det sega och långsamma arbetet har gett resultat. Idag finns till exempel en nationell plan för att bekämpa våld mot kvinnor. Men insatserna är fortfarande för små.

- Problemet är mycket större än de resurser som lagts ner på arbetet. Det krävs massiva investeringar för att öka kunskapen om våld mot kvinnor och jämställdhet på alla plan i samhället, säger Mallya.

För mig är den här kampen inte på något sätt annorlunda än till exempel kampen mot apartheid

Ekonomisk tillväxt får inte köra över jämställdheten

Tanzania har en stabil ekonomisk tillväxt och siktar på att kunna räknas som ett medelinkomstland inom en snar framtid. Många talar nu allt mer om att skapa jobb, investera i industrier och öka handeln i regionen. Enligt Mallya får man ändå inte glömma att den ekonomiska tillväxten ska ske hand i hand med ökad jämställdhet.

- Om man minskar på finansieringen för jämställdhetsprojekt nu är det som om vi mitt under ett krig skulle ge upp och hoppas att någon annan slutför det.

För Mallya och flera andra kvinnor i Tanzania fortsätter arbetet.

- För mig är den här kampen inte på något sätt annorlunda än till exempel kampen mot apartheid, konstaterar Mallya.

Diskussion om artikeln