Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Dödliga kaninviruset kan sprida sig till tamkaniner

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 12:08.
En kanin som äter gräs.
Bildtext Kaniner i Huvudstadsregionen ska helst hållas inomhus
Bild: YLE / Janne Lindberg

Samla inte maskrosblad åt dina tama kaniner och låt dem inte vistas utomhus, för då riskerar du att de smittas av det virus som just nu skördar liv bland citykaninerna. Det rådet ger miljöinspektör Raimo Pakarinen vid Miljöcentralen.

Miljöinspektör Raimo Pakarinen från Miljöcentralen konstaterar att viruset som har drabbat kaninstammen i Helsingforsregionen verkar vara av ett slag som smittar lätt. Men om det smittar från vild- till tamkanin kan man inte säga med säkerhet.

- Men många virus sprider sig från vilda kaniner till tamkaniner. Vi vet inte ännu om det är så i det här fallet, men den sorgliga risken finns.

För att skydda sina kaniner gäller det att motstå frestelsen att plocka färska maskrosblad åt dem utifrån, om man bor på ett område där man vet att det finns vilda kaniner.

- Samla inte in växter till kaninerna! Vi vet inte ännu om viruset kan spridas via växter som sjuka djur varit i kontakt med, men det kan vara så.

Det är enligt Raimo Pakarinen osannolikt att viruset skulle kunna spridas till andra arter.

Miljöinspektör Raimo Pakarinen vid Helsingfors stads miljöcentral
Bildtext Raimo Pakarinen varnar: Samla inte vilda växter till dina kaniner på områden där det finns vilda kaniner
Bild: Tino Oksanen

Kottbybor började hitta döda kaniner

Att ett dödligt virus rasar bland de vilda kaninerna uppdagades när invånare i Kottby började upptäcka döda kaniner.

- Invånarna har sett tiotals döda kaniner. Antagligen har hundratals kaniner dött, och en del av kadavren ligger kvar i kaninhålorna, säger Raimo Pakarinen.

Han säger att populationen med sannolikhet kommer att återhämta sig inom några år, även om den nu skulle decimeras kraftigt.

Evira utreder massdöden

Det är forskare vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira som har kommit fram till att det är ett virus som måste stå bakom massdöden.

Antagligen har hundratals kaniner dött, och en del av kadavren ligger kvar i kaninhålorna.

Raimo Pakarinen, miljöcentralen

Helsingfors stad har skickat prover till Evira som som bäst utreder vad kaninerna dött av. I de patologiska undersökningarna konstaterades att kaninerna dött av en infektion.

- I bakterieanalyserna hittades inte bakterier. Nu pågår vidare utredningar där vi letar efter viruset, säger specialforskare Marja Isomursu på Evira.

Citykanin
Bildtext Även om en stor del av kaninerna skulle dö av viruset kommer stammen att med all sannolikhet återhämta sig.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Kan sprida sig till hela huvudstadsregionen

Enligt Marja Isomursu verkar det vara fråga om ett nytt virus som inte funnits i huvudstadsregionens kaninstam.

- Det verkar som att sjukdomen kan sprida sig på de områden där det finns en tillräckligt tät kaninstam och kaninerna inte har någon motståndskraft. Sjukdomen kan sprida sig till hela huvudstadsregionen, säger Isomursu.

På Evira har forskarna inte slutgiltigt kommit fram till vilket virus det är fråga om.