Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Vad betyder public service?

Från 2016
Uppdaterad 13.10.2020 12:29.
Seurue ruokapöydän ääressä puutarhassa katselee Yle Areenaa kännykältä.
Bild: Laura Mainiemi / Yle

Vår verksamhet omfattas av lagen om Rundradion Ab. I lagen fastställs riktlinjerna och specialuppdragen för Yles allmännyttiga programverksamhet (public service).

Yles uppgift är att genom sin verksamhet främja yttrandefrihet, högklassig journalistik och mångsidighet inom media. Samtidigt bör Yle värna om det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet och kulturell mångfald. Alla finländare ska ha lika tillgång till information, upplevelser, underhållning, bildning och personlig utveckling.

Vi producerar program och tjänster på finska och svenska samt bland annat på samiska, romani och finskt teckenspråk. Vårt programutbud i tv, radio och på webben är tillgängligt för alla finländare oberoende av ekonomisk situation eller boningsort. I vårt utbud ingår riksomfattande och regionala nyheter och aktualitetsprogram, fakta-, sport-, drama-, kultur- och underhållningsprogram samt program för barn och unga.

Public service omfattar i dag såväl ett mångsidigt programutbud som samarbete och partnerskap. Tillsammans med andra mediebolag bidrar Yle till utvecklingen av mediebranschen i Finland.

Vi köper innehåll av frilansare och beställer radio- och tv-program av produktionsbolag. Samarbetet inom inhemsk filmproduktion är också starkt.

Mediapolis i Tammerfors utgör en miljö för omfattande samarbete för utveckling av hela mediebranschen, inklusive undervisning, forskning och innehållsproduktion.

Genom nya samarbetsformer kan vi utveckla medietjänsterna efter nya och föränderliga behov.

Allt större utbud på webben

Mediebranschen ruskas om av globala förändringar. Produktionen, distributionen och mottagningen har förändrats i och med digitaliseringen, och den här utvecklingen fortgår genom en tilltagande automatisering.

Människorna vill ha möjlighet att ta till sig media oavsett tid och rum. Nästan alla finländare använder redan webben. Därför har också Yle ökat webbutgivningen, för det gör public service-utbudet bättre tillgängligt på olika plattformar och skapar en mera interaktiv publikrelation.

Antalet serier som lanseras först på Yle Arenan ökar. På Yle Arenan strömmas eller direktuppspelas allaYles tv- och radiokanaler. Man kan också titta och lyssna på program med hjälp av mobilappar för Yle Arenan. Webben är den primära kanalen för Yles programutbud för finländare bosatta utomlands.

Yle Arenan har redan flera år i rad varit det mest använda och uppskattade finländska webbmediet.

Så här definierar Ylelagen vårt uppdrag

7§ Allmännyttig verksamhet
Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett mångsidigt och omfattande allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud med tillhörande special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra allmännyttiga innehållstjänster kan tillhandahållas i allmänna kommunikationsnät både riksomfattande och på landskapsnivå.

Den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte skall särskilt
1) stödja demokratin och enskildas möjlighet att påverka, genom att tillhandahålla ett mångsidigt utbud av fakta, åsikter och diskussioner samt en möjlighet till växelverkan,
2) producera, skapa, utveckla och bevara inhemsk kultur, konst och stimulerande underhållning,
3) i programutbudet beakta synpunkter som har att göra med allmänbildning och jämställdhet, erbjuda möjligheter till lärande och självutveckling, lägga vikt vid program avsedda för barn och ungdomar samt tillhandahålla andaktsprogram,
4) behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder i programverksamheten samt tillhandahålla tjänster på samiska, romani och teckenspråk och i tillämpliga delar även för andra språkgrupper i landet,
5) stödja bevarandet av det finländska kulturarvet, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och kulturell mångfald samt sörja för programutbud även för minoriteter och specialgrupper,
6) främja växelverkan mellan olika kulturer och upprätthålla ett programutbud som riktar sig utomlands,
7) förmedla myndighetsmeddelanden som anges närmare genom förordning och ha beredskap för att sköta televisions- och radioverksamheten under undantagsförhållanden.

På andra språk

Diskussion om artikeln