Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yles programutbud 2018

Från 2016
Uppdaterad 23.03.2018 08:55.
Donna (Alina Tomnikov) står på gatan och håller en telefon med framsträckt hand framför ansiktet. Solen skiner i ansiktet på Donna och i bakgrunden syns bilar.
Bildtext Serien Donna är en dramakomedi som handlar om en ung kvinnas liv och relationer.
Bild: Production House

Vi bjuder finländarna på inhemska program – och det bästa av det utländska utbudet

År 2017

 • Vi använde circa 90 procent av kostnaderna för programutbudet på inhemska program.

 • Av de tv-program vi sände var 52 procent inhemska.

 • I radio var andelen inhemska program 99 procent.

Innehållens andel av programtimmarna i tv 2017, totalt 18 328 timmar
Bild: Yle

Tv-sändningar 2017 och förändring från 2016

 • Programtimmar: 18 328 timmar (-737 timmar). Av dessa är 7 020 timmar förstasändningar (-727 timmar). Siffertalet omfattar markbundna sändningar, exklusive HD-sändningar.

 • Samtliga programtimmar: 18 688 timmar (+735 timmar). Siffertalet omfattar också parallella regionalsändningar.

 • Inhemska förstasändningar: 4 772 timmar. Siffertalet omfattar också sportprogram som grundar sig på internationella signaler, vilka åtminstone innehåller referat eller en studiodel.

 • Andelen inhemskt innehåll: 52 % (-2 procentenheter)

 • Andelen europeiskt innehåll: 86 % (ingen förändring)

 • Yle Fem: 2 425 timmar (-144 timmar).

Innehållens andel av programtimmarna i radio 2017, totalt 46 696 timmar
Bild: Yle

Radiosändningar 2017 och förändring från 2016

 • Sändningstid: 103 945 timmar (-3 032 timmar). Siffertalet omfattar alla sändningar, inklusive program som lånats från Yles andra radiokanaler.

 • Programtimmar: 92 498 timmar (-2 825 timmar). Siffertalet omfattar inte program som lånats från andra radiokanaler.

 • Svenska Yles programtimmar: 18 146 timmar (+15 timmar).

 • Riksomfattande programtimmar: 44 489 timmar (-185 timmar), av vilka 82 procent var förstasändningar.

 • Regionala programtimmar: 31 103 timmar (-2 964 timmar), av vilka 3 953 timmar (+293 timmar) var svenskspråkiga.

 • Yle Mondos programtimmar: 8 760 timmar (-24 timmar).

 • Andelen musik i det riksomfattande utbudet: 47 % (+1 procentenheter)

Antal timmar för inspelade tv-program och direktsändningar på Yle Arenan 2010-2017
Bild: Yle

Yles webbinnehåll 2017

 • Yle Arenan, audio: 31 977 timmar (2016: 37 972 timmar)

 • Yle Arenan, video: 14 067 timmar (2016: 15 049 timmar)

 • Artiklar: 93 616 stycken (2016: 117 483 st), inklusive 29 842 artiklar på svenska (2016: 33 123 st).

Yle Elävä arkisto – Yle arkivet 31.12.2017

 • Video: 26 125 st, 4 528 timmar (2017: +1 275 st, -706 timmar)

 • Audio: 7 128 st, 2 168 timmar (2017: 642 st, 325 timmar)

 • Bakgrundsartiklar: 12 971 st (2017: ca +216 st)

 • Arkivets webbradio: totalt 8 760 timmar arkivrepriser

Yle beställer allt flera program av oberoende inhemska produktionsbolag

De närmaste åren kommer vi att dra ner på vår egen produktion av fakta, drama, kultur och underhållning, vilket motsvarar några produktioner. I motsvarande omfattning ökar vi istället programinköpen. Bolaget köpte program av inhemska produktionsbolag för cirka 24,6 miljoner euro under 2016.

Oberoende inhemska producenters andel av förstasändningarna av inhemska program 2011-2016, %
Bild: Yle

Inom dramaproduktionen riktas kostnaderna för egen produktion, samproduktioner och programinköp från utomstående produktionsbolag på olika räkenskapsperioder. Kostnaderna för egna produktioner hänförs till produktionsåret. Kostnaderna för indie-anskaffningar och samproduktioner förfaller också till betalning i den takt som produktionen framskrider, men programmen kostnadsförs först det år som de sänds.

Yle är samarbetspart i en stor del av nyproduktionerna inom finländsk film och filmerna visas på Yles kanaler i regel inom ett par år efter biopremiären. Praktiskt taget alla inhemska dokumentärer och kortfilmer görs med förhandsfinansiering från Yle och de visas också om möjligt på Yles kanaler medan de ännu är nya och aktuella.

86 procent av Yles tv-utbud från Europa

Vi köper utvalda program från hela världen. År 2017 gjorde vi flest programinköp i Europa, däribland Storbritannien (ca 2 800 timmar), Sverige (ca 1 300 timmar), Norge (ca 700 timmar) och Danmark (700 timmar).

Från USA köpte vi cirka 1 500 timmar program. På Yles kanaler har det också visats program från bland annat Slovakien, Korea och Nya Zeeland.

Topp 10: Yle visade mest program från de här länderna i tv år 2017
LandProgramtimmarna
Finland8366
Storbritannien2780
Förenta Staterna1482
Sverige1339
Norge728
Danmark690
Frankrike580
Kanada375
Tyskland346
Spanien247