Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fler får asylbesked snart

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 12:34.
Skylt med ordet Migrationsverket på finska, svenska och engelska.
Bild: Yle

Av de drygt 2000 asylsökande som bor på enheter i Österbotten och Södra Österbotten väntar fortfarande kring 1200 på att bli intervjuade av Migrationsverket. Hittills har bara något tiotal fått asylbesked, men snart börjar besluten komma i snabbare takt.

- Bland de asylbeslut som redan fattats har något över hälften varit negativa, säger Jussi Uimaluoto vid Migrationsverkets enhet i Vasa.

Vid enheten, som öppnade i februari, räknar man ändå med att besluten snart börjar komma i stridare ström. Knappt tusen asylintervjuer har gjorts och fler genomförs hela tiden.

- Vi har kommit bra igång med verksamheten nu, säger Uimaluoto.

Fler kommunplatser behövs

Vartefter asylbeskeden börjar rulla in och klarnar det också hur många kommunplatser som behövs för dem som beviljats uppehållstillstånd.

Vid NTM-centralerna jobbar man för fullt med problematiken. Hittills är platserna nämligen för få.

- I vårt landskap finns omkring 80 kommunplatser hittills då målsättningen är 260, säger Mauno Salmela som är överinspektör vid NTM-centralen i Södra Österbotten.

Även i landskapet Österbotten finns för få kommunplatser, trots att antalet platser är uppe i 250 och nästan alla kommuner har ställt sig positiva till att ta emot dem som beviljas uppehållstillstånd.