Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle och publiken 2017

Från 2016
Uppdaterad 09.04.2018 13:21.
Tjej som sitter på någons axlar under en konsert
Bild: Yle/Kaapo Kamu

Ungefär 93 procent av finländarna följer Yles innehåll i tv, radio eller på webben varje vecka.

70 procent av finländarna använde Yles tjänster dagligen. Någon gillar nyheter, en annan sport och en tredje kultur.

Grunden för förhållandet mellan Yle och vår publik är att finländarna tittar på tv, lyssnar på radio och använder Yles tjänster. Därför följer vi kontinuerligt upp publikens önskemål. Nöjda och belåtna tittare och lyssnare är av största vikt för oss.

Vi utreder också regelbundet finländarnas inställning till Yle som bolag.

Undersökningar relaterade till våra innehåll

Vi undersöker våra program och vårt övriga innehåll både genom kvantitativa och kvalitativa undersökningar.

Mängden tv-tittande och radiolyssnande mäts med oberoende undersökningar som görs av Finnpanel. Alla finländska tv- och radioaktörer har tillgång till de här undersökningarna.

  • TV-mätarundersökningen: I TV-mätarundersökningen deltar 1 100 slumpmässigt utvalda hushåll, som är representativa för tv-tittandet i Finland. Alla familjemedlemmar över 4 år deltar i undersökningen, totalt omkring 2 300 personer. Finnpanel har installerat mätare, som registrerar allt tv-tittande på de utvalda hushållens tv-apparater. Undersökningen omfattar också tittande på annat än tv-apparater.
  • Nationella radioundersökningen NRU (på finska KRT). Nationella radioundersökningen är en väletablerad publikundersökning som är gemensam för Yle och de kommersiella radiokanalerna. Lyssnandet kartläggs med hjälp av dagboksundersökningar. Deltagarna antecknar sitt radiolyssnande genom att dra streck vid en viss tidpunkt och en viss kanal i en dagbok. Radiolyssnandet mäts varje dag. Under året för NRU cirka 52 undersökningsomgångar och samlar in data från omkring 21 000 dagböcker.

Yle använder comScore, Adobe och FIAM för mätning av besökarantalet på sina webbplatser.

Dessutom utför vi olika slags kvalitativa undersökningar, enkäter och utredningar för att förbättra vårt utbud.

Svenska Yle gör därutöver publikundersökningar med hjälp av en webbpanel och olika fokusgrupper.

Helst följer finländarna Yle i tv

År 2017 hade Yles tv-kanaler en daglig räckvidd på 54 procent bland finländare över 4 år och radiokanalerna nådde 38 procent av befolkningen över 9 år.

Yles webbtjänster hade en daglig räckvidd på 20 procent av finländare över 15 år.

Yle Radio Suomi är fortfarande den mest lyssnade radiokanalen och Yle TV1 den mest tittade tv-kanalen i Finland.

TV-kanalernas räckvidd per dag 2016-2017, graf
Bild: Yle
Radiokanalernas räckvidd per dag 2015-2016, graf
Bild: Yle
Webbtjänsternas veckoräckvidd topp-20 hösten 2017, graf
Bild: Yle

Yle Arenan i genomsnitt 1,5 miljon starter varje dag

Under 2017 hade Yles webb- och mobiltjänster sammanlagt över 865 miljoner besök, vilket var 30 procent fler än året innan.

På finskspråkiga Yle Areena och svenskspråkiga Yle Arenan gjordes 525 miljoner starter antingen på video- eller audioinspelningar eller direkta radio- och tv-sändningar. Detta betyder att Yle Areena och Arenan i genomsnitt hade mer än 1,5 miljoner starter varje dag. Jämfört med år 2016 ökade antalet starter med 100 miljoner.

Majoriteten av starterna har gjorts på mobila apparater såsom pekplattor och mobiler.

Upptagningar som startats på Yle Arenan dagligen på olika plattformar 2014-2016, graf
Bild: Yle

Vår dagliga räckvidd är 76 procent av finländarna

Varje år når Yle alla finländare. År 2017 hade vi en daglig räckvidd på 76 procent av befolkningen. Tjänsterna inkluderar också Yles innehåll på sociala medier.

Yle anses vara viktigt i samhället

Vi följer upp hur viktigt Yle upplevs vara personligen och hur finländarna värdesätter Yle. Yles strategiska kundmål för år 2017 är

  • Yle är personligen viktigt - betyget 6,8/10 (målsättning 7/10)
  • Finländarna värdesätter Yle - betyget 8/10 (målsättning 8/10)
Yles kundmål och utfall 2017, graf
Bild: Yle

Undersökningar av bolagets image och Yles värde för finländarna

Varje år kartlägger vi finländarnas uppfattningar om vår public service-verksamhet och om Yle som institution. Vi utreder hurudana förväntningar finländarna har på oss och hur väl vi uppfyller dem.

Vi utför undersökningarna i samarbete med finländska enkät- och intervjuföretag.

Vi sätter stort värde på resultaten eftersom de ger utslag på hur väl vi lyckats. Vi utnyttjar resultaten på många olika sätt i utvecklingen av vår verksamhet.

Vi rapporterar om resultaten både i pressmeddelanden och i en sammanfattning över våra kundrelationer.

Viktigast är trovärdig information, ett inhemskt utbud och barnprogram

Enligt undersökningen Så värdefullt är Yle för finländarna (Taloustutkimus 2017) är finländarna lite nöjdare med Yleskatten än tidigare. Enligt undersökningen är 72 procent av svarspersonerna mycket eller rätt nöjda med finansieringsmodellen. Motsvarande tal år 2016 var 67 procent.

Tre av fyra finländare (76 procent) upplever sig få mycket eller ganska mycket valuta för Yleskatten.

Allt fler finländare (87 procent) anser att Yle jämsides med sina innehåll och tjänster också beaktar delområdena inom samhällsansvaret mycket eller ganska väl.

54 procent anser att dialogen mellan Yle och finländarna är bra eller utmärkt.

Totalt 95 procent av finländarna anser att Yle har lyckats åtminstone rätt bra i sitt public service-uppdrag (2017).

Högst värdesätter finländarna trovärdig information, inhemskt utbud på det egna modersmålet, trygga barnprogram och specialtjänster.

Hur vär har Yle lyckats i sitt public service-uppdrag 2016-2017? graf
Bild: Yle
Hur vär har Yle lyckats i interaktionen med finländarna 2017? graf
Bild: Yle

På andra språk