Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingen utmarsch vid Västra Nyland

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 16:17.
Eva Hagman och Kristoffer Nöjd.
Bildtext Eva Hagman och Kristoffer Nöjd försäkrar att de anställda är mycket missnöjda med planerna för Västis. De anställda är bara så få att utmarschen inte har den effekt man kunde önska, säger de.
Bild: Yle/Minna Almark

Anställda vid KSF Media marscherade ut från sina jobb efter klockan 13 på måndagen (9.5) i protest mot nya samarbetsförhandlingar inom bolaget. Journalisterna vid Västra Nyland valde ändå att jobba vidare.

Redaktörer vid Östnyland och Hufvudstadsbladet valde att marschera ut, men journalisterna vid Västra Nyland beslutade efter en längre diskussion att inte gå ut i protest.

Samarbetsförhandlingarna inleddes också på måndagen. I förslaget inför förhandlingarna ska de lokala tidningarna Västra Nyland och Östnyland bara utkomma på papper två dagar i veckan.

Totalt 63 årsverken ska sparas bort.

För få för utmarsch

Ordföranden för fackklubben vid Västra Nyland, Eva Hagman, säger att det bland de anställda vid Västra Nyland inte finns intresse att delta i utmarschen. Däremot ställer de anställda sig helhjärtat bakom den gemensamma text journalisterna vid KSF Media tillsammans har gett ut.

I det gemensamma utlåtandet från journalisterna vid KSF Media sägs bland annat att journalisterna är bestörta över samarbetsförhandlingarna.

Under samarbetsförhandlingarna sommaren 2014 sade KSF Media upp en femtedel av personalen och när de nya förhandlingarna är över kan man i värsta fall ha sagt upp hälften av sin personal på två år.

Samtidigt har bolagets minusresultat fördubblats. Det kastar en lång skugga över hela ledningens och styrelsens kompetens, står det i utlåtandet.

I brevet liknar de den så kallade räddningsplanen närmast en slakt. KSF Medias kulturbärande och demokratiska uppdrag tar ett kraftigt steg bakåt genom att retirera från sina ställningar i regionen, heter det.

Personalen vid Västis inte nöjd

Trots att personalen vid Västra Nyland valde att inte marschera ut så är man inte nöjd med förslaget att banta ner Västis på papper till en tvådagarstidning, försäkrar Eva Hagman och hänvisar till det gemensamma utlåtandet.

Kristoffer Nöjd som är sekreterare för fackklubben vid Västra Nyland, säger de anställda på redaktionen är väldigt få i dagens läge och också han hänvisar till det gemensamma utlåtandet.

- Det visade sig bli svårt att ordna en utmarsch rent praktiskt. Folk har lunchtider och intervjuer att springa på. Det skulle inte ha blivit någon stor och snygg pluton som skulle ha marscherat ut här ändå, säger han.

Hagman konstaterar att Västra Nyland oberoende av redaktörernas protester skulle ha kommit ut i någon form på tisdag eftersom en del av tidningen görs gemensamt från Helsingfors.

Trots att omkring 30 journalister vid Hufvudstadsbladet har marscherat ut utkommer sannolikt en tunnare tidning i alla fall, säger Hagman.

Tidningen är viktig

Nöjd hoppas och tror att Västra Nyland är en viktig tidning för både läsare och annonsörer.

- Jag tycker ju det här är ett oförskämt förslag. Det är helt oacceptabelt. Jag skulle kalla det för en slakt av en anrik tidning. KSF Media har förvaltat arvet väldigt dåligt.

Västra Nyands logotyp.
Bildtext Västra Nyland är en tidning med gamla anor. Första numret utkom år 1881.
Bild: Yle/Minna Almark

Hagman frågar vem som ska skriva om västnylänningarna om inte Västra Nyland gör det.

- Den här regionen har drabbats hårt av mycket annat också. Jag ser det nog som en hotande marginalisering av regionen.

Personalen känner sig utanför

Vid senaste samarbetsförhandlingar lades tidningarna inom KSF Media om. Alla tidningar fick mera gemensamt material. Processen genomfördes genom diskussion och så kallade framtidsverkstäder, berättar Eva Hagman.

- Modellen togs bland annat från Sverige. Då visste vi i alla fall hur man resonerade. Hittills vet jag inte hur det är tänkt.

Kristoffer Nöjd säger att han inte har någon förståelse för det förslag som nu har lagts fram. Han säger sig förstå att ekonomin är katastrofal och måste fås i skick, men nu är förslagen alltför drastiska.

Hagman önskar att KSF Media skulle öppna upp siffrorna mera.

- Man kunde visa vad den löpande dagliga verksamheten kostar och vad utvecklingen och digitaliseringen kostar. Då kunde man se vad som är en engångsutgift och vad som är löpande utgifter.

HBL:s fasad Mannerheimvägen 18

KSF Medias personal marscherade ut

Bolagets personal protesterar mot samarbetsförhandlingar.

Diskussion om artikeln