Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stadsfullmäktige bordlade hyresavtal för Salutorget i Åbo

Från 2016
Uppdaterad 09.05.2016 22:50.
Salutorget i Åbo, 14.11.2014
Bild: Yle/Janne Isaksson

Åbopolitikerna är inte redo för beslut angående hyresavtalet i parkeringshuset under Salutorget. Ledamöterna är kritiska till de låga hyresintäkterna och de många osäkerhetsmomenten som staden ställs inför.

En långkörare i Åbopolitiken lever vidare. Stadsfullmäktige tog under måndagens möte ställning till det hyresavtal som ska gälla mellan staden och bolaget som ska ansvara för parkeringsverksamheten. 24 ledamöter bad om ordet efter att ordförande Seppo Lehtinen (SDP) öppnade ärendet. Olavi Mäenpää (Finlandsdemokraterna), föreslog att ärendet ska bordläggas. Han fick understöd av Elina Sandelin (V). Efter omröstning blev det klart att behandlingen skjuts fram.

Det var främst motståndare till parkeringshuset som tog till orda. Mikko Laaksonen (De gröna) var en av många som lyfte fram problem med kontraktet som staden är redo att teckna med parkeringsbolaget Turun toriparkki Oy. Han pekade på att det inte finns någon ordentlig kostnadsberäkning på parkeringen och bolaget inte är bundet att fortsätta utan kan överlåta hyresrätten till ett annat bolag samtidigt som hyran är låg, endast 70 000 euro per år. Ett ytterligare problem enligt Laaksonen är att kontraktet leder till grundandet av gemensamt fastighetsbolag där staden deltar i uppförandet av byggnader på torget trots att det finns dåliga erfarenheter av liknande samägda bolag.

"Dålig insyn"

Olavi Mäenpää fyllde på med argument för att ärendet skulle bordläggas. Han pekade på att staden skulle ha dålig insyn i verksamheten eftersom ett eventuellt nytt bolag som skulle ta över verksamheten kan vänta i en månad innan det meddelar om saken. Han befarade att ett utländskt bolag kunde ta över verksamheten och föreslog bordläggning.

Li Andersson (V), pekade på risker om parkeringsbolaget går i konkurs eller inte är lönsamt eftersom staden då måste axla ansvaret.

Christel von Frenckell-Ramberg (SFP) ansåg att bordläggning inte räcker, utan hon var beredd att återremittera ärendet. Hon ansåg att det nu gäller för staden att teckna ett så fördelaktigt kontrakt som möjligt om parkeringshuset.

"Dåraktigt"

Elina Sandelin (V) frågade om det är i enlighet med stadens intressen att underteckna det föreslagna kontraktet och beskrev idén med ett parkeringshus som dåraktig. Hon understödde bordläggning och efter omröstning blev det klart att ärendet skjuts upp. På en gång bordlades behandlingen av planerna för gatorna och områden i anslutning till Salutorget.