Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad utreder utrymmen för förskola, morris och eftis

Från 2016
Daghemmet i Kristinestad
Bildtext Daghemmet i Kristinestad (arkivbild)
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Förslaget till placering av förskolan samt eftis och morris i Kristinestad ska utredas på nytt. Utbildningsnämnden fick bakläxa i stadsstyrelsen.

- Baracker kommer inte på fråga, säger stadsstyrelsens ordförande Åsa Blomstedt. Men nämnden kunde utreda om kanslihuset kan saneras och i så fall med vilken tidtabell.

Kanslihuset kräver bland annat luftrening och en uteplats för att kunna tas i bruk. Stadsstyrelsen vill veta om det är möjligt.

Barnen evakuerades för tre år sen

Kristinestads daghem har nu verkat i över tre år i tillfälliga lokaler. Det var våren 2013 som barnen och personalen evakuerades från det gamla daghemmet, som var i så dåligt skick att det inte fick användas längre.

År 2015 fattades beslut om nybygge, men efter ett rättelseyrkande från en ratad byggnadsentreprenör utfärdade Marknadsdomstolen ett verkställighetsförbud. Förskolegrupperna har varit placerade i lågstadieskolorna i väntan på att domstolen ska fatta ett avgörande kring besväret.

Svenska utbildningsnämnden hade ett färdigt förslag, men ville att stadsstyrelsen tar det slutgiltiga beslutet om placeringen av förskolan och förmiddags- och eftermiddagsverksamheten.

- Något sådan beslut fattade stadsstyrelsen inte. Det är nämndens sak att ta de besluten, säger Blomstedt.

Diskussion om artikeln