Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nyttan med studentexamen ifrågasätts

Från 2016
Uppdaterad 10.05.2016 09:31.
Fotomontage: studentmössor och en skärdump från jämförelse av examensresultat.
Bild: Yle/Jenny Blomqvist

Hur ska tre år av skolgång mätas? Debatten om studentexamens framtid tar ny fart. Enligt ett förslag från utbildningsstyrelsen hindrar examensproven utvecklingen av gymnasiet och borde därför slopas.

I går kom Utbildningsstyrelsens generaldirektör Aulis Pitkälä med förslaget om att studentexamen kunde avskaffas. Det motiverade han med att studentexamen förhindrar utvecklingen av gymnasieskolan

- Jag är beredd att slopa proven, säger Pitkälä.

Förslaget väckte förvåning, bland annat hos Kaisa Vähähyyppä på Studentexamensnämnden.

- Till hösten väntar en stor skolreform i Finland och större förändringar borde vänta till efter det, säger Vähähyyppä.

Vilket prov är viktigare?

För bara några veckor sen kom ett annat studierelaterat förslag. Då ville man slopa inträdesproven till högskolor.

På Statens ekonomiska forskningscentral Vatt gick man ut med att det är slöseri att läsa till universitets och högskolors inträdesprov eftersom gymnasieelever bara några veckor tidigare gjort studentexamen.

Då föreslog man att studentproven borde spela huvudrollen när man söker in till skolor.
Nu föreslår man alltså att göra tvärtom - slopa studentproven.

Vähähyyppä undrar vad som kommer i stället.

- Avgångsbetyget från gymnasiet räcker inte för att bedöma studerandes färdigheter.

Studentexamen kunde effektiveras

Sverige avstod från studentexamen redan år 1968. Det enda som är kvar är studentmössan.

Nicholas Kujala är ordförande i Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Han tycker man ska fråga sig vad det är som man vill mäta.

- Det tar mycket tid från undervisningen när man sitter från februari och läser hektiskt. Sen väntar man på resultat länge.

Proven åker från de lokala lärarna till sensorerna som också bedömer proven.

- Systemet är byråkratiskt och det finns utrymme att förnya.

Folk är bra på saker också utanför skolan och den kunskapen måste kunna mätas på något sätt. Prov är inte det bästa, enligt Kujala.

Försvinner målet?

Rektor för Lovisa Gymnasium och Kotka Svenska Samskola, Anders Nordström, ser hellre att högskolornas inträdesprov slopas, än studentexamen.

- Det känns ganska drastiskt att slopa studentskrivningarna. Jag har varit inne på den linjen att studentskrivningarna kan fylla den plats som inträdesproven har. Det skulle ge en rättvisare bild, för universitetens förberedande kurser har delat in studerande i två läger. De som har råd och tid och de som har en sämre ställning och inte har den möjligheten.

Utbildningsstyrelsens generaldirektör Aulis Pitkälä anser också att läxor i gymnasiet är onödiga. Han tycker att eleverna ska klara av att plugga på egen hand.

Nordström håller inte med, utan anser att läxor är till för repetition. Dessutom är han rädd att elevernas motivation tryter, om studentproven försvinner.

Omröstningen är inte längre tillgänglig.

Diskussion om artikeln