Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lärarna mår allt sämre i sitt jobb - men är ändå motiverade

Från 2016
Uppdaterad 10.05.2016 20:31.
Lärarfacket OAJ:s arbetslivsbarometer visar att lärarna mår allt sämre i sina jobb men är trots det motiverade i sitt arbete - Spela upp på Arenan

Lärarna mår sämre i sina jobb, visar lärarfacket OAJ:s arbetslivsbarometern. Men lärarna är fortsättningsvis motiverade i sitt jobb.

Barometern visar att lärarna slits av stress, mobbning och osakligt bemötande. Arbetsveckan är lång, arbete fördelas ojämnt och stressnivån är hög. Upplevelser av osakligt bemötande och mobbning tär på arbetsglädjen.

Också våldssituationer förekommer; var tionde lärare upplever våld.

Mobbning också från kolleger

Det ökande våldet och mobbning i skolan kan bero på många saker.
Ombudsman Jan-Erik Wikström talar om större undervisningsgrupper, eventuellt brist på stödåtgärder och resurser.

- Det kan också vara en allmän trend i samhället, att man mår sämre. Det psykiska våldet, mobbningen, har också ökat sedan OAJ senast gjorde en arbetslivsbarometer år 2013, nämner Jan-Erik Wikström.

- Framförallt drabbas branscherna där man genomgår strukturförändringar; yrkesutbildning, yrkeshögskolor.
Då handlar det om lärarkolleger och chefer bidrar till osakligt bemötande och mobbning, berättar Wikström. Eventuellt kan det bero på att man tävlar om samma jobb, brist på resurser.

Wikström talar också om en allmän oro i samhället som kan förorsaka osakligt beteende från elever och vårdnadshavare.

Den hårdnande konkurrensen anses också påverka arbetsbelastningen. Många jobbar utöver den avtalsenliga arbetstiden. I yrkeshögskolorna räknar lärarna med över 46 arbetstimmar/vecka.

Cheferna nöjdast - stor roll för trivseln

Ledningens agerande spelar en stor roll.

Undersökningen visar att lärarna litar på ledningen, men att en stor del av lärarna anser att ledningen inte visar tillräckligt med intresse för undervisningspersonalens åsikter om arbetet.
Cheferna - skoldirektörer och föreståndare - har allt fler enheter att chefa över och hinner inte längre med t.ex. de utvecklingssamtal som efterlyses.

På många arbetsplatser finns det fortfarande stora problem med inomhusluften. Också sanitära olägenheter och brister i arbetsmiljön förekommer, och leder till en hel del frånvaro.

Lärarna nöjdare än medeltalet

Men barometern visar ändå att lärarna fortfarande känner motivation för sitt jobb. Samarbetet fungerar och lärarna orkar fortsättningsvis engagera sig mera än många andra yrkesgrupper.

Kartläggningen gjordes i november ifjol och jämförs med en motsvarande mätning som gjordes två år tidigare. Resultatet tyder på att förhållandena har försämrats under tvåårsperioden; stressen har ökat och mobbningsfallen har blivit fler.

Ett problem är att endast 25% av fackmedlemmarna har besvarat enkäten. Lärarfacket anser ändå undersökningen representativ med sina 1076 svarande.

Diskussion om artikeln