Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Evangeliska folkhögskolan i Hangö blir seniorcenter

Från 2016
Illustration över ändring av detaljplanen för Evangeliska folkhögskolan i Hangö
Bildtext Illustration över ändring av detaljplanen för Evangeliska folkhögskolan i Hangö.
Bild: Arkitektbyrå Stephan Horn

Området vid Evangeliska folkhögskolan i Hangö kommer i framtiden att användas till seniorboende och kursverksamhet. Hangö stadsfullmäktige godkände den ändrade detaljplanen på tisdagen (10.5).

Då det för några år sedan inte längre fanns tillräckligt med studerande som vill gå i folkhögskolan började Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland förhandla med Hangö stad om att ändra detaljplanen för området.

Folkhögskolan ligger centralt invid Esplanaden, Haga park och K-supermarket. Den tidigare planen gjordes upp år 1953 och är föråldrad.

Våningshus med hiss för seniorer

Planen som nu är klar gör det möjligt att bygga ett nytt våningshus för seniorer. Behovet av seniorbostäder med hiss är stort i Hangö.

Byggnadsrätten för seniorboendet är 2 600 kvadratmeter. Det innebär att där kan byggas kring 26 bostäder. Seniorerna ska få måltider och annan service i den gamla huvudbyggnaden som görs om till servicecenter.

Huvudbyggnaden skyddas

Skolans huvudbyggnad byggdes ursprungligen som bönehus. I och med den nya planen bevaras huvudbyggnaden och skyddas.

Förutom att den blir servicecenter för seniorer ska det också vara möjligt att ordna kurser och konferenser i byggnaden.

evangeliska folkhögskolan i hangö
Bildtext Huvudbyggnaden som tidigare har varit bönehus blir nu servicecenter.
Bild: Yle/Monica Slotte

Flygelbyggnaden vid huvudbyggnaden som flera gånger har byggts om på grund av mögel och fuktskador får rivas och ersättas av ett nybygge på 250 kvadratmeter.

Internatet kan byggas ut

Internatet som gränsar till Haga park ska också i fortsättningen fungera som inkvarteringsbyggnad. Det är i framtiden möjligt att utvidga byggnaden med 230 kvadratmeter.

Kanslibyggnaden som är historiskt värdefull ska flyttas till en ny fastighet. Den byggdes ursprungligen som bostadshus.

Byggnaden kommer inte till sin rätta där den nu ligger invid nya K-supermarket. Då byggnaden flyttas ska exteriören samtidigt bevaras.

Det finns också två parkeringsplatser på området. Service- och kurscentret får en parkeringsplats och seniorbyggnaden en annan.

Diskussion om artikeln