Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Folk vill vara engångsaktivister - inte kommunalpolitiker

Från 2016
Församlingshemmet vid Centralgatan i Karis är vallokal i dag.
Bildtext I april 2017 är det dags att rösta i kommunalvalet.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Nu börjar det svåra arbetet att hitta kandidater till kommunalvalet 2017. Partierna har ett tufft jobb att övertala folk att ställa upp på deras listor.

- Det finns inte många som är intresserade och det är svårt att hitta nya kandidater, säger Arja Alho (SDP) i Sjundeå. Och jag tror inte att vi är ensamma om det här problemet.

Hon hoppas att partiet hittar tio kandidater till kommunalvalslistan. Det kommer att vara ett hårt jobb och hur det lyckas vet Arja Alho inte.

- Folk vill nuförtiden inte vara aktiva inom partier. De är snarare aktivister och är inte intresserade av möteskultur och protokoll.

Samarbete över partigränserna

På onsdag (11.5) ordnar SDP i Sjundeå tillsammans med De gröna och Vänsterförbundet en diskussionskväll för att locka mänskor att ställa upp i valet. På det här sättet vill partierna visa att man också kan samarbeta och inte bara sysslar med att gräla och käbbla sinsemellan, säger Arja Alho.

- Jag hoppas att folk förstår att det också måste finnas kandidater som man kan rösta på. Det räcker inte med att bara stöda ett parti. I Sjundeå betyder det att folk som bor här är redo att ta ansvar.

Arja Alho från Sjundeå.
Bildtext Arja Alho funderar på att lämna kommunalpolitiken.
Bild: Yle/Marica Hildén

Själv skulle Arja Alho gärna stiga åt sidan och låta nya politiska förmågor ta över. Men om hon låter bli att ställa upp eller inte beror på hurdan kommunalvalslista SDP lyckas få ihop.

Svårt att hitta kandidater i Ingå kyrkby

I grannkommunen Ingå planerar SFP ställa upp i kommunalvalet med en betydligt längre lista. Målet är att hitta 40 kandidater, säger Kaj Karlstedt (SFP).

- Det är lättast att hitta intresserade ute i byarna, medan det är svårare att få folk från kyrkbyn att ställa upp.

Kaj Karlstedt (SFP) i Ingå fullmäktige.
Bildtext Kaj Karlstedt ställer upp i kommunalvalet 2017.
Bild: Yle/Marica Hildén

I Ingå kyrkby bor det mera barnfamiljer och nyinflyttade, och det är de som är svårast att locka med i politiken, menar Kaj Karlstedt.

- Det skulle vara bra om de kom med och påverkade eftersom kommunalpolitiken handlar om deras vardag, så som skolor och daghem.

De gröna lockar många

De gröna har medvind för tillfället och i Yles senaste gallupmätning låg stödet för partiet på rekordhöga 13,5 procent.

Marko Reinikainen, från De gröna i Raseborg, ser också rätt positivt på möjligheterna att få ihop en bred kandidatlista till kommunalvalet. Målet är att ha en lista med 35 kandidater, säger han.

- Jag tror inte att det är exceptionellt svårt för oss att hitta kandidater, snarare tvärtom. Det handlar snarare om att särskilt yngre mänskor inte vill offra sin tid på politik. Vi vill gärna ha en mångsidig lista samtidigt som alla förstås ska stå för våra värderingar.

Folk skäms mindre för politisk färg

Tidigare har många också tyckt att det är skämmigt att bekänna politisk färg, menar Marko Reinikainen. Men det här verkar nu ha förändrats.

- Vi har haft en så häftig politisk debatt i Finland. En positiv bieffekt av alla tråkiga saker som skett i politiken är att folk nu vågar säga vad de står för och vad de inte står för.

De grönas Marko Reinikainen tycker förvaltningsstadgan bara behöver små justeringar.
Bildtext Marko Reinikainen hoppas på fortsatt förtroende i stadsfullmäktige.
Bild: yle/Petra Thilman

För tillfället finns det fyra säkra namn på De grönas lista i Raseborg. Nu återstår ett hårt jobb för att hitta resten av kandidaterna.

- Jag har en positiv känsla, men visst är det ett gediget arbete att kontakta nya mänskor och berätta vad kommunalvalet handlar om och vad som händer om man blir invald, konstaterar Marko Reinikainen.

Svårt att påverka för litet parti

Precis som i flera andra västnyländska kommuner gick förra kommunalvalet bra för Sannfinländarna i Hangö. Pertti Ruuska var en av de två nya sannfinländska ledamöter som tog plats i fullmäktige.

Men han är inte speciellt nöjd med det han lyckats åstadkomma den här perioden. För ett litet parti är det svårt att påverka, säger han.

- Allt har varit nytt och saker framskrider långsamt. Jag har också märkt hur stark partidisciplinen är i de större partierna.

Kvinnor är rädda för Sannfinländarna

I det förra kommunalvalet ställde Sannfinländarna i Hangö upp med sju kandidater. Nu siktar man på sex till tio kandidater och målet är att fyra blir invalda, säger Pertti Ruuska.

- Jag hoppas att vi hittar flera kvinnliga kandidater så att vi kan få kvinnoplatser i nämnderna.

Ruuska tror att många kvinnor har varit lite rädda för Sannfinländarna på grund av den dåliga publiciteten. Nu hoppas han att de kandidater som ställer upp bidrar till att ge en positivare syn av Sannfinländarna.

- Vi hoppas på aktiva kandidater som inte förorsakar negativ publicitet i onödan.

Tung period kan avskräcka folk

I Lojo gick Sannfinländarna framåt med 10 procentenheter i kommunalvalet 2012. Samlingspartiet gick däremot back närmare 4 procentenheter.

Irene Äyräväinen (Saml) är inte övertygad om att inkommande kommunalval går bättre för partiets del.

- Den senaste perioden har varit fruktansvärt tung och svår. Man har inte fått saker och ting gjorda på nationell nivå och det återspeglas på det kommunala planet.

Äyräväinen lyfter fram vårdreformen som exempel på ett ärende som bara fortsätter att mala på.

- Det kommer hela tiden nya datum och sedan fattas det återigen inte några beslut. Det är extremt frustrerande.

"Sluta prata strunt och använd förnuftet"

Irene Äyräväinen ser gärna att listan på kommunalvalskandidater är bred och mångsidig. Men det är svårt att hitta intresserade, säger hon.

- Folk är enbart intresserade av saker som är aktuella för dagen. Få mänskor är intresserade av själva politiken.

En kvinna med grått hår och med en grön bakgrund bestående av växtlighet. Irene Äyräväinen heter hon.
Bildtext Irene Äyräväinen vill jobba mer med zonterapi och mindre med politik.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Precis som Arja Alho i Sjundeå funderar Irene Äyräväinen allvarligt på att lägga av med kommunalpolitiken. Men beslutet att ställa upp eller inte fattar hon i ett senare skede.

Nu hoppas hon först och främst att politiken skulle bli vettigare.

- Man borde tala mindre strunt och på allvar försöka göra saker med förnuftet. Nu känns det som om ingen tror på någonting.