Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad avvaktar med seniorboende

Från 2016
Korridor i Majbergets servicehus
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Kristinestad bygger inget nytt seniorboende i brådrasket. Förslag finns om att bygga en fastighet med ett 30-tal platser, men stadsstyrelsen beslöt avvakta till hösten.

Förslaget från Vård- och omsorgscentralens arbetsgrupp var att staden tillsammans med Kristinestads bostäder planerar ett lätt serviceboende i närheten av sjukhusbacken.

Projektet är kostnadsberäknat till cirka 3,5 miljoner euro. Det skulle fördubbla bostadsbolaget Kristinestads bostäders skulder till cirka 7 miljoner euro.

Motion bakom planerna

Satsningen utgår från en fullmäktigemotion vars första undertecknare är Mikael Perjus (Saml). Enligt Perjus flyttar äldre in till centrum från byarna och behovet av ett serviceboende ökar.

Efter att motionen lämnades in har situationen förändrats något. Rakennusliike Lehto från Kempele har fått tillstånd att bygga ett vårdhem med 30 platser i Kristinestad.

Vården vid boendet kommer att skötas av Esperi Care och stadsstyrelsen beslöt att man avvaktar till hösten innan man avgör om staden ska satsa på ett eget seniorboende.

Vårdreformen påverkar

Det har inte bara med Esperi Cares etablering att göra. Också vårdreformen spelar in. Regeringen har för avsikt att stoppa kommunernas investeringar i fastigheter innan vårdreformen är på plats.

- Vi vill se vad lagförslaget medför och vad den privata sektorn gör, säger stadsstyrelsens ordförande Åsa Blomstedt.