Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flykten genom Europa förföljer henne i drömmarna

Från 2016
Sawsen är flykting från Irak
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Skräcken var irakiska Sawsens och hennes sons ständiga följeslagare under flykten till och genom Europa. Hon berättar men vill inte gå in på några detaljer.

Flyktingkrisens Europa är full av människor med traumatiska upplevelser. Det gäller inte bara de krig de kanske flytt ifrån utan även de upplevelser de haft under resans gång; våld, utnyttjande, våldtäkt.

Trauman kan ha långtgående konsekvenser för människors liv och även försvåra integrationen.

– Det svåraste under resan var havet. Båtresan. Jag var säker på att vi skulle dö. Vi hade kvinnor och barn med oss. De led mycket, speciellt barnen. När jag tänker på det mår jag illa, säger Sawsen.

Sedan börjar hon gråta. Nästan hysteriskt. Det tar en lång stund innan hon samlar sig igen så hon kan fortsätta med tjock röst.

– De värsta en kvinna kan känna, den värsta känslan är när man flyr sitt eget hem. Det land man växte upp i, det är fruktansvärt. Vi har sett smuts, rädsla och underkastelse. Hur skall jag förklara det? Hur det känns när man inte har sovit i dagar i sträck.

Kvinnor och barn extra utsatta

Speciellt kvinnor och barn har råkat mycket illa ut i Europas flyktingkris. Det slår en rapport från FN:s flyktingkommissariat UNCHR fast. De har ofta blivit offer för våld, utpressning och olika former av sexuellt utnyttjande.

"Kvinnor och flickor råkar ut för allvarliga säkerhetsrisker och reaktionerna från statliga myndigheter och humanitära organisationer är otillräckliga."

UNHCR

FN:s flyktingkommissariat riktar skarp kritik både mot statliga myndigheter och humanitära organisationer i Europa för att det inte tar flyktingarnas utsatthet på allvar och agerar för att underlätta människors lidande.

Enligt siffror från i höstas är 40 procent av dem som anlänt till Europa som flyktingar kvinnor och barn.

Martina Lindroos är biträdande chef för Röda Korsets flyktingmottagningar i Borgå och har även erfarenheter av fältarbete med flyktingar. Hon blir inte förvånad när hon hör om slutsatserna i rapporten.

Martina Lindroos är biträdande chef för asylboendena i Borgå
Bildtext Martina Lindroos basar för asylboenden i Borgå
Bild: Yle / Jonna Nupponen

– Det är självklart att de som kommit hit också har råkat ut för sådant här. När det gäller krig och konflikter finns det så många sätt att utnyttja människor och deras längtan att ta sig till trygghet.

Lindroos menar att människor kan vara beredda att betala ett mycket högt pris för att ta sig bort från en tillvaro där hela ens liv, familj och försörjning är hotad.

Männen som kom först har klarat resan bättre

Omar Hasan från Irak såg och hörde det mesta under den månadslånga resan genom Europa. Han reste tillsammans med andra vuxna män och säger att han därför klarade sig relativt bra.

– Men kvinnor, speciellt ensamma kvinnor och barn är lätta offer. De kan misshandlas och utnyttjas på så många sätt. Så de har tvingats känna rädsla i varje steg de tagit i Europa, säger han.

Ingejören Omar Hasan är flykting från Irak
Bildtext Omar Hasan klarade resan genom Europa relativt helskinnad
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Men helt utan svåra incidenter har inte heller Omar Hasan klarat sin flyktresa. Han minns med plågad min när han i augusti nåddes av nyheten om den grupp på 70 flyktingar som hittades kvävda till döds i en container i Österrike.

– Kanske … Jag kunde ha varit en av dem. Jag blev också transporterad på det viset mellan Ungern och Österrike, säger han.

Hasan fick uppehållstillstånd i Finland i november och försöker nu återförena sin familj till sig. För honom är det otänkbart att frun och de fem barnen, den yngsta under ett år, skulle göra samma resa genom Europa som han gjorde.

– Jag skulle aldrig kunna utsätta dem för en sådan fara. Men jag vet att vissa människor inte har några alternativ. De har inget annat sätt.

Flyktingar utsätts för människohandel

Europas migrationskris har ökat fallen av människohandel - också i Finland. Majoriteten av de människor som tagits med i nationella hjälpprogrammet för mänskohandelsoffer i år är asylsökande.

Det handlar både om män och kvinnor, men mest kvinnor. För männens del är de indikationer på tvångsarbete eller att de hamnat i en skuldfälla och tvingas göra saker de inte vill. För kvinnornas del är det falla av sexuellt utnyttjande och tvångsäktenskap.

Det här har man även lagt märke till på Migrationsverket i samband med asylsamtalen som görs med alla som söker asyl i Finland.

Överinspektör Anni Valovirta, är ansvarsperson för människohandelsfrågor vid Migrationsverket och hon säger att så länge de asylsökande är på väg till det land de ska söka asyl i är deras ställning närmast papperslös. Det gör dem extra sårbara.

Anni Valovirta, överinspektör på Migrationsverket är ansvarig för människohandelsfrågor
Bildtext Anni Valovirta ansvarar för människohandelsfrågor på Migrationsverket
Bild: Yle / Jonna Nupponen

– Nu när så många människor rör sig i Europa och så många är i en utsatt situation är det väntat att indikatorer om människohandel också ökar. Det har vi märkt av, säger Valovirta.

Trauman kan försvåra integrationen

De flyktingarna i flyktingkrisens Europa upplevt, först i sina hemländer och igen under flykten borde diskuteras mycket mer ingående än det görs idag.

För dem som får stanna och får uppehållstillstånd borde en vardag ta vid. Men för människor med obearbetade trauman kan det vara mycket svårt.

– Jag tror att vi här i Finland inte riktigt vill veta vilka oerhörda upplevelser människor har haft, säger Martina Lindroos på Röda Korset.

Hon menar att det kan försvåra integrationen om en människa fastnar i sitt trauma. Språkinlärning till exempel kan bli omöjligt i en sådan situation. Ny kunskap går helt enkelt inte att ta in.

– De här sakerna som folk går och bär på är ganska långt gömda och obearbetade än så länge.

Sawsen är flykting från Irak
Bildtext Sawsen kan sova utan mediciner nu
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Sawsen från Irak sover bättre nu än när hon anlände till Finland. Hon känner att hon har räddat sin son och det är huvudsaken för henne. Men fortfarande kommer mardrömmarna.

– När jag tänker på resan kommer mardrömmen tillbaka. Den kommer tillbaka igen och igen.. Utmattningen, misshandeln och kuvandet.