Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås viktigaste byggprojekt presenteras för invånarna

Från 2016
Uppdaterad 11.05.2016 11:28.
Konstfabriken i Borgå
Bildtext Konstfabriken i Borgå.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Trafiken borde inte bli ett problem när Konstfabriksområdet i Borgå byggs ut, trots att det bland annat ska byggas en stormarknad. Det framgår ur de planer som nu presenteras.

Området kring Konstfabriken står inför stora förändringar. Det planeras bland annat en stormarknad, nya bostäder och hotell.

De här planerna har nu kommit så långt att detaljplanen för området kan presenteras för invånarna. Utkastet ligger framme till den 10 juni. Man kan ta del av det på servicekontoret Kompassen och på Borgå stads webbplats.

Små förändringar, så ryms alla bilar

En av de största utmaningarna för området är trafiken. Antalet bilar som ska ta sig till området förväntas bli betydligt större än det är idag.

– Trafiksimulationerna visade att det går att placera en stor dagligvaruhandel vid Kokonvägen utan att trafiken inte stockar sig på en vanlig vardagseftermiddag annat än sporadiskt, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Det förutsätter ändå att det görs ändringar i korsningarna mellan Kokonvägen och Västra Alexandersgatan, och mellan Vinnarvägen och Tolkisvägen. Också i norra delen av Konstfabriksgatan blir det aktuellt med ändringar.

När hela området är färdigbyggt ska det finnas 400 parkeringsplatser för bilburna.

Ett viktigt projekt för staden

Till de mer kända planerna hör en stor dagligvaruhandel som ska byggas i området. Borgå bedöms behöva 6 900 kvadratmeter nya lokaler för dagligvaruhandel senast år 2025.

stadsvy
Bildtext En visualisering av hur stormarknaden vid Konstfabriken kan se ut.
Bild: Borgå stad

Dessutom har området ännu inte fått någon fasad mot ån.

Västra åstranden är ett projekt som staden lägger mycket krut på just nu. Fredrick von Schoultz tror att staden ska kunna ha mycket nytta av det.

– Ett nytt hotell, en hypermarket och bostäderna ger Konstfabriken, Västra åstranden och hela staden ny dragningskraft. Hotellet stöder också märkbart Konstfabrikens mötes- och kongressturism, konstaterar von Schoultz.

Diskussion om artikeln