Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Många besvär i Kristinestad

Från 2016
Uppdaterad 11.05.2016 12:50.
Rådhuset i Kristinestad.
Bildtext Rådhuset i Kristinestad.
Bild: Yle/Amanda Bieber

Kristinestad är den stad där invånarna flitigast använder sig av besvärsrätten i Österbotten. Många beslut under de senaste åren har stannat upp i väntan på ett avgörande i någon domstol.

Besvären här har bland annat lett till försenade projekt, uteblivna eller åtminstone försenade inkomster eller inbesparingar samt i viss mån utgifter, bland annat i form av löner.

Är det vettigt med alla dessa besvär och vad kostar det staden i tid och pengar, undrar en person som bad Yle Österbotten reda ut kostnaderna.

Jag undrar vad det kostar en kommun (Kristinestad) i rena pengar, arbetsplatser och tid, med alla dessa besvär som lämnas in - är det vettigt?

― Anonyms fråga till Dina hemknutar

Personen som vill vara anonym skickade in frågan till Dina hemknutar, som är ett nytt sätt att göra nyheter tillsammans med publiken. Längst ner i artikeln hittar du information om Dina hemknutar.

Vilka aspekter tas med i beräkningarna?

Det är inte givet att man får en exakt kostnadsberäkning vad gäller besvär. Det beror på ärendets omfattning och vilka aspekter man väger in i kostnadsberäkningen.

I Närpes kunde man direkt påvisa att ett besvär kostade staden två miljoner euor. Det handlar om besväret mot att Närpes anhöll om att bli en tvåspråkig stad.

Besväret försenade stadens möjligheter att få tvåspråkighetsstatus och därmed ockås det stöd på över två miljoner euro som var förknippat med tvåspråkigheten.

I själva verket kostade besväret mer, eftersom stadens tjänstemän lade ner mycket tid på beredningar, utredningar och uppvaktningar i samband med detta.

Olaglig uppsägning blev dyr för Kristinestad

I Kristinestad skedde för ett par år sen en olaglig uppsägning, som blev dyr för staden i och med att tjänsteinnehavaren överklagade och fick rätt i domstol.

Som en följd av detta hade tjänsteinnehavaren rätt att få lön och andra förmåner retroaktivt. Utöver detta fick staden betala bland annat rättegångskostnader och advokatarvoden för tjänsteinnehavaren.

I Krsitinestad är i dagsläget cirka 20 besvär anhängiga. Det betyder att de beslut som gjorts i de här ärendena har stannat upp.

Fördröjningen kan innebära extra kostnader, beroende på vad saken gäller.

Försenat daghemsbygge innebär utgifter

Dahgemsbygget, som inte kunnat förverkligas på gund av besvär i marknadsdomstolen, innebär att dagshemsbarnen fortfarande måste vara inhysta i oändamålsenliga utrymmen på flera adresser.

Det i sin tur innebär att man inte kan använda daghemspersonalen samt städ- och kökspersonalen på ett ändamålsenligt sätt.

Kostnaderna uppstår då de ska fördela sig på många olika enheter, på 4-5 olika verksamhetspunkter.

Uteblivna inkomster eller inbesparingar

I Kristinestad finns även fall där staden räknat med att ett beslut ska inbringa inkomster eller kostnadsinbesparingar, till exempel försäljning av villatomter och inrättande av fjärrvärmeverk.

Besvär gör att staden inte kommer åt fördelarna och vinsterna så snabbt man tänkt sig utan det sker en fördröjning.

Också själva processen innebär en viss kostnad, i och med att tjänstemännen måste bereda samma ärende flera gånger samt begära och skriva utlåtanden och genmälen. Ibland krävs utredningar av en extern experthjälp.

Utgifter kan ockås uppstå till exempel om kartor ska ritas på nytt samt annonser och kungörelser i vissa fall. Priset på det här arbetet beror på hur omfattande ärendena är.

Besvärsrätten tryggar demokratin

Att framställa ett besvär till Vasa förvaltningsdomstolen kostar 250 euro. Högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen tar en avgift på 500. De som besvärar sig betalar inte annat än rättegångsavgiften oavsett utgång.

Den som besvärar sig blir inte heller skadeståndsskyldig även om besväret avslås, inte ens om det har lett till ekonomisk förlust för en kommun.

Besvärsätten är en grundlagsenlig rätt för att trygga kommuninvånarnas möjligheter att vara delaktiga i besluten. Det handlar om ett repressivt rättsskydd att kunna reagera i efterskott.

Förvaltningen ska vara genomskinlig så att invånarna har insyn.

Ändring kan i allmänhet sökas i en kommuns eller samkommuns slutliga myndighetsbeslut.

Dina hemknutar

Dina hemknutar är ett nytt sätt att göra lokala nyheter tillsammans med publiken. Du sänder in nyhetstips eller frågor och vi på Yle Österbotten tar reda på svaret.

Frågan sänder du enkelt in genom webbformuläret som du hittar längst ner i den här artikeln. Med jämna mellanrum ordnar vi på Yle Österbotten en omröstning bland tre av frågorna vi fått in till Dina hemknutar. Den fråga som vinner går vi vidare med, gärna med hjälp av frågeställaren.

Insamlingen av frågor har avslutats. För att skicka in nyhetstips kan du vara i direktkontakt med Yle Österbotten.

Diskussion om artikeln