Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svårt att sätta ett pris på besvären

Från 2016
Uppdaterad 11.05.2016 12:51.
Åsa Blomstedt, stadsstyrelsens ordförande i Kristinestad.
Bildtext Åsa Blomstedt (SFP).
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Kristinestad är en av de städer i Österbotten där man besvärar sig mot olika politiska beslut allra mest. Åsa Blomstedt (SFP) som är styrelseordförande i staden säger att det är svårt att säga vad besvären i slutändan kostar staden.

- Det är svårt att sätta prislapp på det. Det är kanske mera i form av arbetstid för tjänstemännen i att bereda ärendena flera gånger. Det kan också handla om uteblivna inkomster som skjuts på framtiden eller inbesparingar som man har räknat med som kommer i ett senare skede.

Just nu finns det ett 20-tal besvär som väntar på behandling i Kristinestad. De flesta besvären har att göra med investeringar och med planeringen av staden. Blomstedt tycker att det är positivt att kristinestadsborna är engagerade.

- Man följer med och vill påverka det som händer i staden. Det är en aktiv befolkning.

Tyder på aktivitet och mångfald

Blomstedt tror också att besvärsbenägenheten i Kristinestad har att göra med att man har en mångfald i befolkningen i Kristinestad.

- Vi har två språk och en ganska jämn fördelning mellan finskan och svenskan. Vi har en stadskärna och landsbygd. Det ger en dynamik. Folk är aktiva och följer med på ett annat sätt, säger Blomstedt.

Blomstedt tycket också att politikerna har en nära kontakt med invånarna. Tröskeln är låg att ta kontakt med till exempel Åsa Blomstedt för att fråga om beslut som fattats eller beslut som är på gång.

- Ibland är det också det som kan göra att endel besvär avvärjas. Man kontaktar direkt en tjänsteman eller politiker och frågar vad det handlar om. Man för en saklig diskussion och så undviker man kanske ett besvär.

Varje invånares rätt

Direkta okynnesbesvär tycker inte Åsa Blomstedt att man kan tala om när det gäller Kristinestad. Varje kommuninvånare har rätt att besvära sig och den rätten ska man hålla fast vid. Ibland kan besvär ändå få också andra konsekvenser än bara ekonomiska.

- Om det handlar om till exempel planering av områden så kan invånarnas bekvämlighet lida. Man kan inte bygga på vissa tomter. Det kan också handla om företag som mister inkomster om man har planerat ett bygge som inte blir av. Entrepenören och underleverantören har kanske räknat med arbetstillfällen som inte blir av. Det kan försvaga näringslivet också på det sättet.

Dina hemknutar

Den här artikeln är en följd av en fråga som skickats in till Dina hemknutar.

Jag undrar vad det kostar en kommun (Kristinestad) i rena pengar, arbetsplatser och tid, med alla dessa besvär som lämnas in - är det vettigt?

― Anonyms fråga till Dina hemknutar

Dina hemknutar är ett nytt sätt att göra lokala nyheter tillsammans med publiken. Du sänder in nyhetstips eller frågor och vi på Yle Österbotten tar reda på svaret.

Frågan sänder du enkelt in genom webbformuläret som du hittar längst ner i den här artikeln. Med jämna mellanrum ordnar vi på Yle Österbotten en omröstning bland tre av frågorna vi fått in till Dina hemknutar. Den fråga som vinner går vi vidare med, gärna med hjälp av frågeställaren.

Insamlingen av frågor har avslutats. För att skicka in nyhetstips kan du vara i direktkontakt med Yle Österbotten.

Diskussion om artikeln