Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rekordmånga kvinnor i börsbolagens styrelser

Från 2016
Kvinnors andel i börsbolagen
Bildtext Var fjärde styresleledamot vid finländska börsbolag är kvinna. Vid de största bolagen är andelen kvinnor större.

I börsbolagens styrelser har andelen kvinnor fördubblats på knappt tio år, nu är var fjärde ledamot en kvinna. Styrelseproffset Birgitta Kantola ser fler kvinnliga chefer som nyckeln till en jämnare könsfördelning.

Kvinnornas andel i börsbolagens styrelser har stigit till en fjärdedel. I de största bolagen är den ännu högre på 32 procent, visar statistik från Centralhandelskammaren.

Birgitta Kantola är positivt överraskad av nyheten. Hon är styrelseledamot i SEB:s och har bred erfarenhet av styrelseuppdrag inom banksektorn.

– Argumentet att det inte finns kvinnor som är duktiga håller ju inte.

"Mångfald stärker arbetet"

På knappt tio år har det hänt mycket. Ännu år 2008 var bara 12 procent av styrelsemedlemmarna i de finländska börsbolagen kvinnor.

Kantola berättar att synsättet förändrats, ett börsbolag ska ha kvinnor i styrelsen och om de inte har det måste de kunna motivera varför.

– Det är klart att mångfald stärker en styrelses arbete. Dynamiken förändras positivt och i många frågor finns det också ett kvinnoperspektiv. Det viktigaste är ju att man får duktiga människor till styrelsen, säger Kantola.

Birgitta Kantola, styrelseledamot vid SEB.
Bildtext Birgitta Kantola.
Bild: SEB

Flera kvinnliga chefer ger jämnare styrelser

Kantola berättar att det största jämställdhetsproblemet i affärsvärlden är att det inte rekryteras flera kvinnliga chefer till företagens högsta ledning.

Vägen in till styrelsearbetet går via höga poster i företagen eftersom styrelserna behöver personer med erfarenhet av ledarskap.

Enligt Centralhandelskammaren har över 80 procent av de finländska styrelseledamöterna någon form av ledande position inom sina företag.

– Jag tycker det är ännu viktigare att företag jobbar på att få kvinnor representerade i högsta ledningen. Därifrån är det lätt att rekrytera dem till styrelserna, säger Kantola.

Bonus för rekrytering av kvinnliga chefer?

För att få in fler kvinnliga chefer behöver företagen aktivt söka efter kvinnliga kandidater då en position i ledningen öppnar sig tycker Kantola.

– Sedan kan man till och med gå så långt att man strukturerar belöningssystemet så att den som lyckas få in kvinnor i ledningen belönas.

Enligt Centralhandelskammaren är det speciellt fint att utvecklingen i Finland har skett på företagens eget initiativ, utan obligatoriska könskvoter.

– Jag tror, och hoppas, att både män och kvinnor vill få med fler kvinnor i ledningen. Men det kan ju hända att kvinnorna är bättre på att lyfta fram frågan.

Diskussion om artikeln