Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Marit Lindqvist: Viktigt med bred förlagsverksamhet

Från 2016
Uppdaterad 12.05.2016 09:48.
Böcker.
Bild: Mässcentrum / Markku Ojala

Under studietiden på 1980-90-talet var jag aktiv i Boklaget för södra Finland, ett litet alternativt förlag som strävade efter att ge ut intressant och viktig litteratur – litteratur som av olika anledningar inte passade in i de tongivande förlagens utgivning.

Boklaget grundades år 1974 med avsikt att bredda utbudet av böcker på den finlandssvenska bokmarknaden. Året innan hade ett gäng österbottniska författare samlats kring förlagskooperativet Författarnas andelslag.

Såväl Författarnas andelslag som Boklaget tillkom som ett slags protest mot de etablerade förlagens utgivningspolitik och båda aktörerna kom att svara på ett behov av mer samhällsdebatterande och experimentell litteratur.

Kretsen kring Författarnas andelslag ville för sin del också fokusera specifikt på den österbottniska litteraturen som man tyckte hamnat i skymundan hos de Helsingforsbaserade förlagen Schildts förlag och Söderströms förlag.

Under knappt tjugo år kom Boklaget att ge ut ett flertal viktiga verk, som t.ex. Carita Nyströms Handbok i systerskap, barnböcker av Christina Andersson samt tidiga verk av Joakim Groth, Henrik Jansson och Thomas Wulff. BLÅ -Boklagets Litterära Årsmagasin inte att förglömma, en viktig arena för unga skribenter.

Boklagets verksamhet upphörde i början av 1990-talet och Författarnas andelslag satte lapp på luckan hösten 2005. Under sina drygt trettio år gav Författarnas andelslag ut ett flertal betydelsefulla verk av bl.a. Gösta Ågren, Anita Wikman, Gurli Lindén och Lolan Björkman, samt tidiga verk av Eva-Stina Byggmästar och Robert Åsbacka.

Mångskiftande finlandssvensk förlagsbransch

Under 2000-talet har den finlandssvenska förlagsbranschen genomgått ett antal förändringar – de stora förlagen Schildts och Söderströms fusionerades till Schildts & Söderströms förlag 2012.

Hösten 2015 grundades det nya Förlaget av Moomin Characters, och på kort tid har Förlaget lockat ett flertal av de tidigare Söderströms-författarna till sig.

Vid sidan av de stora aktörerna Schildts & Söderströms och Förlaget finns ett flertal mindre förlag som ger ut en handfull böcker per år, som t.ex. Scriptum och Ellips med säte i Vasa, Labyrinth Books i Korsholm, Olimex i Jakobstad, Litorale i Esbo, Fontana Media i Helsingfors samt Vöråbaserade Marginal som grundades ifjol. För att nämna några – det finns en handfull andra aktörer som också bidrar till att göra den finlandssvenska litteraturen rikare och mer diversifierad.

Under de senare åren har också ett antal förlag dragit ner på utgivningen, som PQR på Åland, eller helt och hållet upphört med sin verksamhet, som Sahlgrens förlag som efter 32 år och över 200 utgivna titlar tackade för sig hösten 2014.

Flera aktörer breddar utbudet

Igår (11.5.2016) nåddes vi av budet att ett nytt finlandssvenskt förlag, Vilda Förlag, sett dagens ljus. Ett förlag som ursprungligen startat som ett andelslag i kretsen kring författaren Monika Fagerholm och en skrivarkurs där förlagets medlemmar lärt känna varandra.

Vilda Förlags målsättning är att skapa mångfald och att bredda utbudet av litteratur i Svenskfinland. Man kommer dock inte att begränsa sig till någon specifik genre.

Det som kännetecknar de flesta mindre finlandssvenska förlag idag är att de är rätt nischade – ett förlag ger uteslutande ut lyrik, ett annat barnlitteratur, skärgårdslitteratur eller litteratur med kristna förtecken. Ett förlag fokuserar på böcker om emigranter, ett annat på inbördeskriget eller böcker med fokus på den egna regionen.

Om vi blickar västerut kan vi konstatera att det också i Sverige under de senaste åren uppkommit en hel drös med mindre förlag – förlag som ofta fokuserar på ett visst ämnesområde eller på litteratur från ett specifikt språkområde.

Jag kan tänka mig att fördelen med ett mindre förlag, eller egenutgivning, är en hyfsat kort process från manus till färdig bok – på ett större förlag kan väntetiden bli frustrerande lång.

Det känns säkert också tryggt att ha insyn i och möjlighet att påverka hela tillkomstprocessen. De tekniska förutsättningarna för att själv redigera och ge ut en bok har också bidragit till att sänka tröskeln för utgivning på eget bevåg, eller på ett mindre förlag.

Det är oerhört viktigt för den finlandssvenska kulturen och litteraturen att nya röster tar sig ton och det ingjuter mod och hopp i en bransch som under flera år kämpat med fallande försäljningssiffror och minskad lönsamhet.

De senaste siffrorna från den svenska bokbranschen tyder dock på en försiktig ökning av bokförsäljningen – alldeles speciellt bra verkar det gå för barn- och ungdomsboken.

Vi får hoppas att den uppåtgående trenden också gäller för den finlandssvenska bokbranschen. Att mångfald skapar framgång, att konkurrens sporrar till satsningar på kvalitet.

Diskussion om artikeln