Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

”Vi får beundra Lovisa vattentorn ännu i sommar”

Från 2016
Vattentorn och träd
Bild: Yle/Fredrika Sundén

I februari var planen att vattentornet på Kvarnåsen i Lovisa skulle rivas innan midsommar. Men nu ser det ut som om rivningsarbetet börjar först i höst.

Chefen för vattentjänster i Lovisa, Markku Paakkarinen, berättar det inte har hänt något med vattentornet under vårens lopp.

På vattentornet finns två antenner som ska flyttas. Den ena har redan blivit flyttad men den andra är fortfarande kvar.

Förflyttningen har inte gjorts enligt den ursprungliga tidtabellen.

– Vi har fått ett löfte om att det borde vara skött under juni, säger Paakkarinen. Men vi har beslutat att vi inte gör något innan vi vet att alla tekniska detaljer är i skick.

Pengar i årets budget

Det betyder att vattentornet antagligen rivs först i höst.

Om antennarbetena görs under juni går det till slutet av sommaren innan alla detaljer kring entreprenaden klarnar, i och med att juli är en semestermånad.

– Tanken är att vattentornet ska rivas under hösten, eftersom vi har reserverat pengar för det i årets budget. Men den här sommaren får vi ännu beundra tornet, säger Markku Paakkarinen.

Vattentornet togs ur bruk i maj i fjol och tömdes på vatten. Sedan dess har tornet varit klart att rivas.

Vattenledningar under Pernåviken

Affärsverket Lovisa vatten har också en hel del andra projekt på gång. Arbetet med att dra vattenledningar i Pernå fortsätter.

Bland annat ska två sträckor vattenledning dras under Pernåviken: en sträcka på ungefär 1,5 kilometer mellan Sjögårdsområdet och Pernå kyrkoby, och en kortare sträcka på ett par hundra meter mellan Isnäs och Sjögård.

– Vi valde en entreprenör för några veckor sedan och arbetena kommer snart i gång, säger Markku Paakkarinen.

Kontraktet med entreprenören är ännu inte undertecknat, men enligt Paakkarinen är tidtabellen ganska klar.

– Innan årsskiftet ska alla vattenledningsarbeten vara klara, men i praktiken borde hela linjen vara i bruk i slutet av juni nästa år.

Diskussion om artikeln