Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utbildningsstyrelsen: Digital läsning ska kompletteras med läsning på papper

Från 2016
Eleverna hittar fler fel i de tryckta läromedlen.
Bild: Yle/Nina Simberg

På Utbildningsstyrelsen har man med intresse följt med rapporteringen om att digitala läsare fokuserar på detaljer, enligt ny amerikansk forskning. Myndigheten kommer att ta det här resultatet i betraktande när man utformar rekommendationer för utbildningen i Finland.

Yle Nyheter berättade i tisdags om forskning som kom fram till att de som läser digitalt har en tendens att fokusera på detaljerna i en text på bekostnad av det abstrakta och helhetsbilden.

- Jag är inte alls förvånad över det här. Tidigare har forskare till exempel konstaterat att studenter vid University of London läser mycket mer fragmenterat än tidigare, och djupläsningen minskar. Det beror just på det digitala läsandet, kommenterar Gun Oker-Blom, direktör vid Utbildningsstyrelsens enhet för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik.

Tanken är att man i den finländska utbildningen ska komplettera det digitala läsandet med traditionellt pappersläsande.

- Nu håller vi ju på med ett stort spetsprojekt där man ska jobba mycket med det digitala. Alla lärare ska bli skickliga på att använda digitala verktyg på ett bra pedagogiskt sätt. Så pedagogiken kommer först, förklarar Oker-Blom.

Bildtext Gun Oker-Blom
Bild: Public Domain

Exakt hur de digitala verktygen borde användas är ändå inte fastställt.

- Det är precis nu som det är viktigt att forskning på området tas i betraktande, att man tänker på det när man utarbetar nya digitala inlärningsmetoder. Det är meningen att man inom alla utvecklingsprojekt ska beakta vad det innebär att läsa och jobba digitalt.

I sista hand är det ändå upp till varje lärare vilka verktyg de betonar i utbildningen, och till exempel i hur stor utsträckning läsplattor och datorer används.

Digitala möjligheter finns också

Det digitala läsandet behöver ändå inte nödvändigtvis bli så detaljfokuserat som den amerikanska forskningen visar. Det beror på att man digitalt lättare kan använda sig av många olika element som kan stärka inlärningen - till exempel rörlig bild och interaktiva textelement.

Klasslärarstuderande Oliver Sjölund vid Åbo Akademi bekräftar det här. Han har forskat i digitalt läsande bland tredjeklassare.

- Alla de här inslagen i texten möjliggör att läsaren kan skapa förståelse, beroende på vilka styrkor han eller hon har, säger Sjölund.

Diskussion om artikeln