Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nordiska ledare träffar Obama - väntas diskutera Rysslands agerande

Från 2016
Uppdaterad 13.05.2016 08:34.
Barack Obama i Vita huset
Bildtext Barack Obama anses vilja betona USA:s roll i Europa genom att ta emot de fem nordiska ledarna.
Bild: EPA/SHAWN THEW

Finlands president Sauli Niinistö deltar idag tillsammans med statsministrarna från Sverige, Danmark, Norge och Island i ett nordiskt-amerikanskt toppmöte i Washington med USA:s president Barack Obama.

En inbjudan till Vita Huset anses vara en stor framgång i diplomatiska kretsar. Det har gått 14 år sedan Finlands president senast träffade USA:s president i liknande sammanhang. Tarja Halonen träffade George W. Bush i april år 2002.

Sauli Niinistö skakar hand med Barack Obama
Bildtext President Sauli Niinistö har redan en gång hunnit skaka hand med Barack Obama. Det var vid en middag i samband med ett kärnsäkerhetsmöte i Washington nyligen.
Bild: The White House

Amerikansk forskare: Intressant upplägg

Enligt den officiella agendan kommer man att diskutera fem olika teman. Säkerhetspolitik, migration och flyktingar, klimat och energi, ekonomi samt global utveckling och flyktingar.

De nordiska länderna håller var sitt öppningsanförande. Sauli Niinistö kommer att tala om migration och flyktingar.

Heather Conley, som är forskare vid det utrikespolitiska institutet CSIS i Washington, anser att det inte är helt oproblematiskt att Obama samtidigt tar emot fem olika nationer. Trots att de nordiska länderna är förhållandevis homogena.

- Det är ett intressant upplägg. De nordiska länderna har sina olikheter. Tre är medlemmar i EU, två är inte. Tre är medlemmar i NATO, två är inte. Men alla länder är medlemmar i det arktiska rådet, så det är bra. Jag tror det kommer det att vara utmanande att föra bilaterala diskussioner med fem nationer samtidigt, säger Conley till Yle Nyheter.

Obama uppskattar de nordiska länderna

Det är ingen hemlighet att Barack Obama hyser stor respekt för de nordiska länderna. Enligt en artikel i tidningen The Atlantic har han i fråga om krisen i Mellanöstern konstaterat: ”om alla skulle bete sig som skandinaver, skulle det vara lätt”.

I det stora hela har Obama inte varit lika aktiv som sina föregångare i sitt engagemang för Europa. Han har varit avsevärt mer engagerad i att utveckla USA:s relationer till Asien, vars ekonomiska utveckling varit dynamisk. Mötet med de nordiska länderna har i vissa kretsar setts som en signal att USA också i fortsättningen kommer att vara starkt engagerat i Europa.

Oro i Washington för utvecklingen i Östersjöregionen

Säkerhetspolitiska frågor kommer att ha hög prioritet i diskussionerna i Vita Huset. Obamas administration har oroat följt med utvecklingen på sistone i Europa. Bland annat Rysslands beteendemönster i Östersjöregionen kommer med största sannolikhet att vara föremål för diskussion.

- USA blev tagen på sängen av Rysslands invasion av Ukraina. Vi borde inte ha blivit överraskade med tanke på vad som hände bland annat år 2008 i Georgien. Västvärlden beaktade inte de uttalanden och de steg som Ryssland tog, säger Heather Conley.

På sistone har Ryssland enligt USA provocerat amerikanska marinfartyg och jaktplan. Heather Conley säger att USA nu insett att det förhållande man hade med Ryssland i 25 år inte längre gäller.

- Vi håller på att anpassa oss till den nya verkligheten. Och det gäller också de nordiska länderna. De stärker sitt försvar ifall Ryssland skulle bete sig aggressivt i framtiden. Samtidigt försöker de föra en vettig dialog med Ryssland. Det är oerhört viktigt att man håller dialogen vid liv, men det är allt svårare. Jag tycker inte att Rysslands nuvarande riktning är hållbar, men vi måste vara förberedda för den, säger hon.

Timo Soini diskuterar med John Kerry

Finlands utrikesminister Timo Soini deltar också i toppmötet i Washington. De nordiska utrikesministrarna kommer under ett separat tillfälle att diskutera med USA:s utrikesminister John Kerry.

Soini betonade i ett tal i samband med Paasikivi-Samfundets 30-årsjubileum i norra Kymmenedalen att USA närvaro i Europa är betydelsefull.

- I det nuvarande säkerhetsläget fungerar USA:s närvaro i Östersjöregionen som en stabiliserande faktor, sade Soini.

Soini betonade också att ett gott förhållande till USA inte står i konflikt med att upprätthålla goda relationer till Ryssland.

Diskussionen om fördelarna och nackdelarna med att ansluta sig till Nato har varit livlig de senaste månaderna i både Finland och Sverige. Under mötet i Vita Huset kommer frågan emellertid inte att vara på den officiella agendan.

Obekväm diskussion om flyktingkrisen?

Förberedelserna för toppmötet i Vita Huset har pågått i flera månader och de deltagande länderna har redan arbetat fram en deklaration som presenteras då mötet avslutas. Enligt uppgift kommer man bland annat att understryka betydelsen av att man uppfyller målen i det globala klimatavtal som man kom överens om i december i Paris, att frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU blir verklighet och USA:s betydelse för säkerheten i Europa.

Dessutom kommer man sannolikt att poängtera vikten av det globala ansvaret i den pågående flyktingkrisen. Men diskussionen om flyktingar kan enligt Heather Conley vara obekväm för de sex länderna.

- Å ena sidan är de nordiska länderna som bekant inte helt överens om hur frågan ska lösas. Å andra sidan är USA, även om man är generös i ett ekonomiskt avseende i flyktingfrågan, inte redo att ta emot fler flyktingar, säger hon.

- Jag tror inte att mötet kommer att leda till något av större betydelse, men förhoppningsvis kommer framtida möten att bygga vidare på de initiativ man kommer att diskutera, konstaterar Conley.