Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Byholmen och Grankulla är Helsingforsregionens svenskbygder

Från 2016
Uppdaterad 27.05.2016 13:50.
Yle Nyheter: Här bor mest finlandssvenskar i regionen - Spela upp på Arenan

I Grankulla är mer än en tredjedel av invånarna svenskspråkiga. Men allra flest svenskspråkiga bor i Byholmen i Helsingfors, där yrkeshögskolan Arcadas studentbostäder finns.

Din stad-teamet fick i uppgift att svara på frågan “Var bor det flest finlandssvenskar i regionen, och hur har statistiken förändrats under 2000-talet?”

Det största antalet svenskspråkiga bor i Helsingfors - enligt uppgifter från Statistikcentralen bor 36 004 personer med svenska som modersmål i Helsingfors i början av år 2016. Men det är bara 5,7 procent av alla Helsingforsbor.

Grankulla är den mest svenska kommunen i regionen

Sett till andelen svenskspråkiga i kommunerna har Grankulla flest finlandssvenskar. Av Grankullaborna har 34,4 procent svenska som modersmål.

Stadsdirektör i Grankulla
Bildtext Christoffer Masar är Grankullas stadsdirektör
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Grankulla är en geografiskt begränsad stad. Fast vi har haft positiv inflyttning hela tiden så sker det inte i så snabb takt, därför har finlandssvenskarnas antal hållits högre. En viktig roll har förstås det att vi har god service på svenska, det betyder att finlandssvenskar från annat håll flyttar till Grankulla, säger Grankullas stadsdirektör Christoffer Masar.

Sibbo har 34,1 procent svenskspråkiga invånare, Kyrkslätt 17,1 procent och Esbo har 7,5 procent svenskspråkiga invånare. I Vanda är 2,6 procent av invånarna svenskspråkiga.

Antalet finlandssvenskar ökar men andelen minskar

Jämför med år 2000 har antalet finlandssvenskar i flera av kommunerna ökat, samtidigt som andelen minskat. Det här eftersom inflyttningen varit så stor.

I Kyrkslätt var 20,8 procent av invånarna svenskspråkiga år 2000. Finlandssvenskarnas antal har inte minskat, tvärtom ökat från 6082 till 6623 personer. Men det finns allt fler Kyrkslättbor. Kommunen hade 29 275 invånare år 2000 och år 2016 finns det 38 649 Kyrkslättbor.

Också i Grankulla har andelen svenskspråkiga i kommunen minskat - från 39,7 procent år 2000 till dagens 34,4 procent.

Svenskspråkiga bor vid kusten i Helsingfors

Här är tio procent eller mer av invånarna svenskspråkiga
Bildtext I de här stadsdelarna i Helsingfors är tio procent eller mer av invånarna svenskspråkiga.

En stor del av de svenskspråkiga Helsingforsborna bor i de södra stadsdelarna. I det södra distriktet, vilket inkluderar Drumsö, bor 13 023 svenskspråkiga. Det är fler än 2000, då bodde 12 693 svenskspråkiga i södra Helsingfors. Andelen har sjunkit från 13,1 procent till 11,8 procent.

I statistiken finns en något överraskande rad: i den lilla stadsdelen Byholmen som finns nära Arabiastranden är 81,7 procent av invånarna svenskspråkiga. Det bor bara några hundra personer i stadsdelen. Orsaken till att så många talar svenska är att yrkeshögskolan Arcada låtit bygga studentbostäder i Byholmen.

Östersundom som annekterats av Helsingfors har också en stor andel svenskspråkiga, 20,3 procent. På Brändö är 18,7 procent av invånarna svenskspråkiga.

Esbo har många svenskområden

Här är tio procent eller mer av invånarna svenskspråkiga
Bildtext I de här stadsdelarna i Esbo och Grankulla är tio procent eller mer av invånarna svenskspråkiga.

De stadsdelar i Esbo som har en andel svenskspråkiga på 10 procent eller mer bildar ett lapptäcke över stadskartan. Det bor 20 216 svenskspråkiga i Esbo år 2016, det är fler än år 2000 då Esbo hade 19 824 svenskspråkiga invånare.

Den allra största andelen svenskspråkiga bor på Sommaröarna, där 35,3 procent av invånarna är svenskspråkiga. Men i antal är det inte så många - 226 svenskspråkiga bor på Sommaröarna.

Diskussion om artikeln