Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sparkommitté föreslår centralskola i Vörå

Från 2016
Uppdaterad 16.05.2016 13:07.
Huvudingången till Vörå kommuningård
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Vårdkostnaderna ska minska med 180 000 euro och utbildningen ska minska sina utgifter med 100 000 euro. Kommunstyrelsen i Vörå ska behandla strukturkommitténs sparförslag nästa vecka.

Effekten av de åtgärdsförslag som kommittén presenterar i sin rapport till styrelsen innebär kostnadsminskningar på 1,32 miljoner euro. Målet var 1,2 miljoner.

Inför höstens budgetarbete ska nämnderna och sektorerna komma med egna förslag på åtgärder för hur de ska hålla sig inom ramarna.

Kommundirektör Mikko Ollikainen utgår från att rapporten kommer att väcka mycket diskussioner.

– De största diskussionerna kommer säkert skolorna att väcka, säger Mikko Ollikainen.

Strukturkommittén föreslår bland annat att kommunen går vidare med planeringen av en ny centralskola och att den inleds i höst.

Där är tanken att tre skolor ska gå ihop så att Koskeby, Rejpelt och Rökiö skola bildar en gemensam centralskola.

– Planeringsanslag finns för i år. Majoriteten i kommittén ville att vi inleder planeringen, säger Ollikainen.

Skolstrukturutredningarna uppdateras och behandlas igen våren 2018, föreslår kommittén.

Slopar elevgränser

Kommittén föreslår också för kommunstyrelsen att Vörå slopar elevgränserna för tvålärar- och trelärarskolor. De tog ställning till ett förslag om handlade om att man slopar att dra gränsen vid 20 elever och i stället inför en gräns på 36 elever.

Beslutet blev trots allt att det inte ska finnas någon övre gräns för trelärarskolor. Rainer Bystedt meddelade avvikande åsikt till det beslutet.

Då det gäller kommunens allmänna kostnader föreslår kommittén att kostnaderna för post och telefoni ska minska med tio procent och annonseringsutgifterna med 20 procent.

På tekniska sidan föreslår kommittén att man tar en årsavgift på 100 euro för att skotta privata vägar och införa en grundavgift på avloppsvatten på 100 euro per år från och med 2019.

Utöver det ska tekniska nämnden minska sin nettobudget med 60 000 euro.

Närvarande på kommitténs möte var Stig Svens, Rainer Bystedt, Roy Björklund, Leena Nikkari-Östman, David Nordgren och Viola Gunnar som fackliga representanter, samt Mikko Ollikainen och Markku Niskala.

Diskussion om artikeln