Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Har din skola haft problem med mögel? Kolla här

Från 2016
Uppdaterad 16.05.2016 12:29.
Torkning av fastighet
Bild: Yle/Sofia Lindahl

Yles enkät visar resultatet för dryga 800 skolor, det vill säga var tredje grundskola i Finland. Bland skolorna som svarat har över hälften haft problem med inneluften.

Vår rapport innehåller information om mögel- och fuktproblem samt dålig inneluft.

Mögelskolor har diskuterats i årtal men tidigare har det inte funnits en lika heltäckande sammanställning av läget. Enligt Arbetshälsoinstitutets tidigare uppskattningar skulle fukt- och mögel vara ett problem för till och med hundratusentals skolelever.

Rektorerna och kommunerna har fortsättningsvis möjlighet att skicka in sina svar.

Kartan togs bort 25.4.2022 för att den inte längre fungerade tekniskt.

Så här gjordes enkäten

Yle har kartlagt skolornas problem med inomhusluft tillsammans med Helsingfors Universitet och Arbetshälsoinstitutet. Enkäten förmedlades till 2 000 grundskolor via lärarfacket OAJ och Finlands rektorer rf under perioden november 2015 till april 2016.

Diskussion om artikeln