Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Friare konkurrens inom transportsektorn - intresseorganisationer oroade

Från 2016
Uppdaterad 16.05.2016 09:29.
Håkan Stara, vd för Star-Cargo
Bildtext Håkan Stara är oroad över vad det kan föra med sig att privatpersoner kan få tjäna upp till 10 000 euro per år utan byråkrati.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Trafikministeriet planerar att avskaffa trafiktillstånd för paketbilar upp till 3500 kilo totalvikt. Det skall också bli möjligt för privatpersoner att få inkomster upp till 10 000 euro årligen utan byråkrati. Det här skapar en grå transportmarknad i landet, anser oroade intresseorganisationer.

Trafikanternas intresseorganisationer har gett utlåtanden till Trafikministeriet. Förslaget skapar en grå transportmarknad och staten går miste om skattepengar anser Skal - Finlands Transport och Logistik r.f.

Tvånget med trafiktillstånd kan försvinna med nya lagen

Enligt Skal finns det idag 6 500 skåpbilar med trafiktillstånd i Finland och den här sektorn betalar 230 miljoner euro årligen i momsbeskattning till staten.

En grå skåpbil av märket Mercedes Benz
Bild: Ritva Tarkki

Avsikten med den nya lagen är att öppna marknaden för övriga EU-länder och ETA-länder. Trafikministeriet hoppas på förmånligare transporter med hjälp av den nya lagen.

Skal motsätter sig ändringarna med motiveringen att transporterna bör skötas av yrkesfolk som sköter sina åtaganden mot staten.

Grå ekonomi blir en risk enligt Skal

Ministeriets avsikt är att ge förutsättningar för förmånligare transporter av paket och varor när regelverket görs lättare. Enligt Skal finns det en risk att det samtidigt skapas två marknader, en marknad där skatter och avgifter betalas och en där det inte görs och resultatet blir ojämlikt med olika konkurrensförutsättningar mellan företagare.

Staten skulle i så fall också förlora skatteinkomster. Enligt Skal borde en konsekvensutredning av lagförslaget göras.

Håkan Stara i Jakobstad är Skals viceordförande och han är bekymrad lagförslaget och de följder det kan föra med sig.

- Privatpersoner som idkar trafikverksamhet skulle bara anmäla transportinkomsterna under 10 000 euro som lön och sedan kan alla fundera hur mycket som blir anmält till skattemyndigheterna, vem kan följa upp det när det inte finns bokföringsskyldighet, säger Håkan Stara.

- Det här förslaget kommer att underlätta den grå ekonomin.

Konkurrens från de baltiska staterna

Ifall kraven på trafiktillstånd försvinner kommer konkurrensen från de baltiska staterna att öka tror Håkan Stara.

- Det blir fritt fram att komma från Estland, Lettland och Litauen och där är prisnivån helt annorlunda än den finska.

Diskussion om artikeln