Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Konsthistoria från stenålder till nutid

Från 2016
Uppdaterad 24.01.2018 10:07.
Hugo Simberg: Sårad ängel (1903).
Bild: Wikimedia Commons

Häng med i serien om olika epoker inom konsthistorien, från stenålder till vår tids nutidskonst. Vi gör nedslag i olika epoker och bekantar oss med olika inriktningar inom konsten.

Vi ser på Tove Janssons ställningstagande konst. Helene Schjerfbecks självporträtt ger en fascinerande inblick i både hennes konstnärliga och personliga utveckling under sin långa karriär.

Vi funderar över nationalidentitet och naturalismen under 1800-talet, och vi ser på Hugo Simbergs symbolistiska verk. Dessutom bekantar vi oss med konst från stenåldern.

Konst- och bruksföremål från stenåldern

De få föremål vi har bevarade från stenåldern berättar fascinerande historier om livet i Finland för ca 7000 år sedan, om till exempel ritualer man utförde för att försäkra sig om jaktlycka eller symboler man bar för att visa sin status.

Bildkonst och slöjd - Vetamix: Konsthistoria: Konst- och bruksföremål från stenåldern - Spela upp på Arenan

Den medeltida kyrkan

Kyrkan var en av de absolut viktigaste byggnaderna i samhället under medeltiden, både för tron och ibland i försvarssyfte. Man lade ner mycket tid och pengar på att bygga och dekorera dem.

Bildkonst och slöjd - Vetamix: Konsthistoria: Den medeltida kyrkan - Spela upp på Arenan

Ett medeltida altarskåp

Altarskåpen i kyrkorna under medeltiden var dyrbara och mångsidiga föremål med en klar uppgift: att undervisa församlingen i den kristna tron och att påminna dem om att leva ett liv som en god kristen.

Bildkonst och slöjd - Vetamix: Konsthistoria: Ett medeltida altarskåp - Spela upp på Arenan

Miniatyrmålning under 1700-talet

Porträttmålning blev allt vanligare under 1500-, 1600- och 1700-talen, då man började fokusera på människan som en individ med personlighet. Även miniatyrmålning blev populärt och många gav de små målningarna i present till kära vänner eller älskare.

Bildkonst och slöjd - Vetamix: Konsthistoria: Miniatyrmålning under 1700-talet - Spela upp på Arenan

Nationalidentitet och naturalism under 1800-talet

Under 1800-talet växte det fram ett behov för en nationalidentitet i Finland, man ville hitta ett specifikt finskt visuellt uttryck för den konst som gjordes i Finland och som representerade det finska folket.

Bildkonst och slöjd - Vetamix: Konsthistoria: Nationalidentitet och naturalism under 1800-talet - Spela upp på Arenan

Symbolismen

I naturalismens och realismens fotspår började konstnärer snart utforska andra dimensioner i konst, man ville hitta något djupare än bara det man kan se i verkligheten. Symbolismen var en av dessa stilar som utforskade det mystiska i livet.

Bildkonst och slöjd - Vetamix: Konsthistoria: Symbolismen - Spela upp på Arenan

Självporträtt - konstnären som objekt

Helene Schjerfbecks självporträtt ger en fascinerande inblick i både hennes konstnärliga och personliga utveckling under sin långa karriär.

Bildkonst och slöjd - Vetamix: Konsthistoria: Självporträtt - konstnären som objekt - Spela upp på Arenan

Konst och politik

Konst är ofta ett medel för samhällsaktivism och politiskt ställningstagande, inte minst när det gäller Tove Janssons satiriska karikatyrer från 1940- och 50-talen.

Bildkonst och slöjd - Vetamix: Konsthistoria: Konst och politik - Spela upp på Arenan

Abstrakt konst

Inom begreppet modern konst finns en mångfald olika visuella uttryck, och genom ett mer eller mindre abstrakt formspråk sökte man ofta att uttrycka något övermänskligt eller lyfta fram en känsla utan dess fysiska motsvarighet eller ursprung.

Bildkonst och slöjd - Vetamix: Konsthistoria: Abstrakt konst - Spela upp på Arenan

Att studera nutidskonst

Att uppleva och studera nutidskonst är en speciell upplevelse. Konstnären lämnar allt oftare ansvaret och friheten att tolka verket över till åskådaren, och vi har ofta ett personligt förhållande till det samhälle som konstverket var skapat i.

Bildkonst och slöjd - Vetamix: Konsthistoria: Att studera nutidskonst - Spela upp på Arenan

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln