Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dramatisk vardag i Billnäs bruk gav pris

Från 2016
Uppdaterad 16.05.2016 17:11.
Matias Kaihovirta får pris för sin doktorsavhandling om Billnäs bruk, Oroliga för framtiden.
Bildtext Matias Kaihovirtas avhandling Oroliga inför framtiden behandlar det politiska agerandet bland arbetarna i sekelskiftets Billnäs bruk.
Bild: Peik Henrichson

Billnäsbon Matias Kaihovirta belönas för sin doktorsavhandling Oroliga inför framtiden där han studerat bruksarbetarnas politiska agerande i Billnäs åren 1900 till 1920.

Han får statsrådet Mauritz Hallbergs pris för främsta vetenskapliga verk på svenska i Finland år 2015 tillsammans med Anna Sibelius-Möller. Det är Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) som delar ut priset och har gjort det sedan år 1920.

Kaihovirta tar upp det nationella trauma som kriget 1918 orsakade, sett ur bruksarbetarnas perspektiv.

Åren 1901, 1905-1906 och 1917-1918 gjorde nämligen bruksarbetarna i Billnäs uppror mot bruksledningen och den lokala makten. Det annars lugna brukssamhället drabbades av konfrontationer som ledde till uppsägningar, vräkning av arbetarfamiljer och till och med till att 54 bruksarbetare miste livet till följd av uppror.

Drar paralleller till idag

Matias Kaihovirta behandlar vanliga människors vardag och deras politiska föreställningar om samhället och också den svåra och långa övergången till en ny vardag efter kriget 1918. Det kunde gälla allt från ett bråk om prästens lön till bristvaran potatis.

Han har samtidigt dragit paralleller till dagens samhälle och pekar på en oro inför framtiden som ett gemensamt drag.

Stora smedjan i Billnäs bruk.
Bildtext Billnäs bruk idag.
Bild: Yle/Minna Almark

- Kan olika former av folkligt politiskt agerande förstås som uttryck för att allt flera idag, liksom bruksarbetarna i början av 1900-talet, är oroliga inför framtiden? frågar sig Kaihovirta som hade som avsikt med avhandlingen att skapa ny förståelse för det politiska agerandet bland arbetarna.

Avhandlingen gavs ut av Åbo Akademi, sällskapet för forskning i arbetarhistoria och arbetartradition.

- I Oroliga inför framtiden skriver Matias Kaihovirta på ett nydanande sätt historia underifrån om folklig politisk kultur i ett brukssamhälle i Finland under tidigt 1900-tal. Han arbetar ur ett intersektionellt perspektiv med utöver klass också genus, etnicitet och religion som analytiska kategorier, lyder en del av prismotiveringen.

Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik

Också filosofie doktor Anna Sibelius-Möller belönas för verket Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik (SLS 2015). Också hon tar upp traumat som kriget 1918 skapade, men ur den borgerliga författarens perspektiv.

Tillsammans utgör de prisbelönta verken en påminnelse om ett inbördeskrigs långa skuggor in i framtiden och om hur det svenska i Finland inte kan fångas i en enkel formel, sägs det i prismotiveringen.

Pristagarna får 12 000 euro var. Statsrådet Mauritz Hallbergs pris delas alltid ut den 16 maj, ett symboliskt datum eftersom det markerade slutet på inbördeskriget 1918. Då höll de vita styrkorna sin högtidliga inmarsch i Helsingfors. Mauritz Hallberg kungjorde även donationen samma datum år 1919. Han dog år 1924.

Avhandlingen går att läsa här på Åbo Akademis sidor.

Diskussion om artikeln