Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nya tag för barnskyddet i Pargas

Från 2016
Naturstigen intill Munkviken
Bildtext Pargas vill gå framåt med barnskyddet.
Bild: Yle/Nina Bergman

I Pargas har Kaisu Karlsson valts att tillfälligt sköta uppgifterna som chef för familjeenheten, alltså den enhet som bland annat sköter barnskydd och omhändertagande av barn.

Efter turbulensen inom barnskyddet i Pargas i vintras sade den förra enhetschefen upp sig.

Under maj månad fungerar socialsekreterare Heidi Ulriksson som enhetschef vid sidan av sin ordinarie tjänst.

Kaisu Karlsson, som i dag är skolkurator på den finska sidan, kommer att sköta uppgifterna (från 1 juni) till årets slut.

Under tiden planeras hela barnskyddet och familjeenheten om, så att en ny organisation och en ny chef tar vid från årsskiftet.

Tillfällig lösning

Stadsstyrelsen behandlade ärendet på sitt möte på måndagen.

Cornelius Colliander (Gröna) föreslog att tjänsten skulle lediganslås nu redan, men majoriteten i stadsstyrelsen ansåg att det var bättre med en tillfälliga lösning eftersom hela enheten omorganiseras.

Rösterna föll 7-3 för denna tillfälliga lösning.

Många åtgärder efter socialarbetares skrivelse

Pargas stad har vidtagit många olika åtgärder för att gå till botten med problemen inom social- och hälsovården. Man har tagit in extern hjälp av mentorer, man har diskuterat ledarskap och gemenskap och man ska se över arbetsrutinerna.

Ärendet fick sin början då fyra socialarbetare sade upp sig. I en skrivelse till staden lyfte de fram flera allvarliga brister inom socialavdelningen.

Diskussion om artikeln