Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Jurist: Gåvobrev gör att Billnäs skola bör fortsätta

Från 2016
Namn överräcks av Billnäs skolas representant Karl-Johan Hellman till stadsstyrelsen i Raseborg.
Bildtext Karl-Johan Hellman överlämnar namn och en skrivelse till stadens representanter.
Bild: Privat.

År 1945 gav Fiskars Ab Billnäs skola i gåva åt dåvarande Pojo kommun, nuvarande Raseborg, med kriteriet att den ska fortsätta som svensk skola. Därför måste skolan fortsätta i enlighet med gåvobrevet. Det sägs i det juridiska utlåtande som Billnäsföräldrar överlämnade till stadsstyrelsen på måndag kväll (16.5).

I samband med att föräldrar vid Billnäs och Klickbacka skolor överräckte en lista med 1266 namn till stadsstyrelsen som hade möte, fick stadens ledning också ta emot ett juridiskt utlåtande om Billnäs skola.

Föräldrarna vid Billnäs skola hade bett en jurist titta på det gåvobrev som i tiderna gjorts upp för skolan. Vicehäradshövding Erik Munsterhjelm har gett ett utlåtande om hur han ser på lagligheten i att staden nu planerar avveckla skolverksamheten.

Gåvobrev preskriberas inte

Ett gåvobrev har gjorts upp mellan de dåvarande parterna, dåvarande Billnäs Aktiebolag (nuvarande Fiskars Ab) och Pojo kommun (nuvarande Raseborg), i april 1945. Fiskars gav fastigheten och byggnaden åt Raseborg och enligt brevet ska fastigheten "fortsättningsvis användas som svensk folkskola".

Munsterhjelm påpekar att ett gåvobrev inte preskriberas, enligt rådande tolkning.

Eftersom Fiskars i tiderna gav fastigheten för att den ska kunna fortsätta som skola, begränsar det möjligheten till vad man får använda fastigheten till.

- Det innebär bland annat att gåvotagaren inte kan sälja gåvoobjektet eller hyra ut det till någon som använder egendomen i strid med ändamålsbestämmelsen, står det i utlåtandet.

Omöjligt, onödigt eller oändamålsenligt kan ändra användningen

Den som tagit emot gåvan, det vill säga Raseborg, kan ändra användningsändamål, men bara på vissa villkor. Det måste antingen vara omöjligt att uppfylla det som gåvogivaren Fiskars har önskat, eller att omständigheterna har gjort att det blivit onödigt eller oändamålsenligt.

- Gåvogivarens entydiga vilja har i förevarande fall varit att genom donationen av fastigheten, som utgör Billnäs skola, trygga en långsiktig tillgång till en svenskspråkig folkskola för Billnäs invånare. I gåvobrevet stipuleras heller inga alternativa användningsändamål för fastigheten och byggnaden, säger Munsterhjelm i sitt utlåtande.

Han drar slutsatsen att det inte finns sådana kriterier som skulle göra att man kan ändra användningsändamålet utan man måste högakta gåvogivarens vilja och fortsätta undervisningen.

- Användningsändamålet för fastigheten Billnäs skola kan således inte för närvarande ändras ens så att fastigheten skulle få ett snarlikt användningsändamål inom bildningssektorn, påpekar han.

Kort svar från staden

Föräldrarna har fått ett kort svar på hur man från stadens sida ser på gåvobrevet och staden ser inte juridiska hinder för försäljning av fastigheten.

Billnäs hem och skola bad en jurist utreda juridiken i gåvobrevet eftersom de säger att de inte fått svar från staden på skriftliga eller muntliga förfrågningar och inte heller på en skrivelse som de riktat till stadsstyrelsen.

Thomas Blomqvist, Anders Walls, Tom Simola, Robert Nyman och Ulf Heimberg från staden mottog namnlistorna och skrivelsen.

Diskussion om artikeln