Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Varningsmeddelanden på Yles kanaler

Från 2016
Programvärd i radiostudio
Bild: YLE/ Hanna Berndtson-Hera

Ett varningsmeddelande är ett meddelande som ges av myndigheterna och varnar om fara. Ett varningsmeddelande kan skickas ut då en händelse skapar livs- eller hälsofara eller stor fara för omgivningen.

Vid behov meddelas i varningen också om skyddsåtgärder mot den hotande faran, mot följderna av faran samt hur man kan undvika faran. När informationen når myndigheterna producerar den ansvariga myndigheten ett meddelande på finska och svenska. Vid behov produceras meddelandet också på samiska.

Myndigheten skickar varningsmeddelandet till Nödcentralen, varifrån det sprids vidare till Yle. Yle har inte rätt att ändra på meddelandets innehåll på något sätt, utan förmedlar det vidare i samma form som det mottagits.

Hur fungerar Yles varningsmeddelanden?
Att förmedla varningsmeddelanden till allmänheten är en av Yles lagstadgade uppgifter. Vi förmedlar varningsmeddelanden inom hela landet och på alla radiokanaler, både på Yles egna och på de kommersiella. Enligt praxis är det en av Yles journalister som läser upp meddelandet.

Ett av myndigheterna utsänt varningsmeddelande förmedlas också via tv. Meddelandet visas på samtliga av Yles kanaler och på så kallade kanaler som betjänar allmänintresset. Yle kan även publicera varningsmeddelanden på text-tv, på webben och i appen Nyhetskollen.

Sänds varningsmeddelandena regionalt?
Sedan våren 2015 har det blivit möjligt för myndigheterna att rikta ett i radion sänt varningsmeddelande till den geografiska region som det berör. De geografiska indelningarna baserar sig på Yles regionalradios hörbarhetsområden.

På andra språk

Diskussion om artikeln