Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland slopar humanitärt skydd för asylsökande

Från 2016
Uppdaterad 17.05.2016 16:39.
Grafik: En asylsökande som är nekad asyl och åker hem.
Bild: Yle nyhetsgrafik

Villkoren för beviljande av uppehållstillstånd stramas åt från och med i dag. I går slopades en bestämmelse i utlänningslagen enligt vilket en asylsökande har kunnat beviljas uppehållstillstånd på basis av humanitärt skydd.

Humanitärt skydd har varit en grund för uppehållstillstånd om villkoren för asyl inte har uppfyllts, men sökanden inte har kunnat återvända till sitt hemland på grund av ett dåligt säkerhetsläge eller en miljökatastrof. Det meddelar Migrationsverket.

Det dåliga säkerhetsläget kan utgöras av en väpnad konflikt eller ett dåligt människorättsläge. I praktiken har myndigheterna ansett att förhållandena i delar av Somalia, Irak och Afghanistan varit så dåliga att man inte kan kräva att asylsökande från de trakterna ska återvända till sitt hemland.

När giltighetstiden löper ut för uppehållstillstånd som redan beviljats på basis av humanitärt skydd måste personen lämna landet eller ansöka om nytt uppehållstillstånd med hänvisning till arbete, studier eller familjeband till Finland.

Skärpt linje i fråga om Afghanistan, Irak och Somalia

Migrationsverket har också uppdaterat sina riktlinjer för Afghanistan, Irak och Somalia utgående från ländernas säkerhetsläge.

Säkerhetsläget har under de senaste månaderna förbättrats i samtliga tre länder. Det innebär att det är svårare än tidigare att få uppehållstillstånd för asylsökande därifrån.