Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Ohållbart att panta på beslut om jourverksamheten i Vasa"

Från 2016
Ulla-Maj Wideroos
Bildtext Ulla-Maj Wideroos är rädd att sjukvårdsreformen blir till ingenting om man inte offentliggör något beslut snart.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Mycket är fortfarande öppet när det gäller Vasa centralsjukhus möjligheter att få fulljour i framtiden. Ett beslut väntas den här veckan och Ulla-Maj Wideroos som är ordförande för Svenska reformgruppen tror att det blir ohållbart att panta längre på beslutet.

- Någonting måste ges ut så att man kommer vidare, annars börjar det trampa på stället och bli till ingenting.

Regeringen vill se högst 12 fulljoursjukhus i framtiden. Till tänkbara fulljoursjukhus i Österbotten hör både Seinäjoki centralsjukhus och Vasa centralsjukhus, men knappast båda två.

- Med den sammansättning regeringen har i dag är det ingen som kör över Seinäjoki. Seinäjoki kommer som prioritet nummer ett och räcker det till åt någon annan så räcker det. Och det ser inte ut att räcka om de håller fast vid 12, säger Wideroos.

Kamp i grundlagsutskottet

Det beslut regeringen nu fattar angående joursjukhus kommer att komma ut på en remissrunda i kommunerna. Om man har bra argument finns det ännu en möjlighet att påverka, om än inte stora, tror Wideroos.

Förra hälsovårdsreformen föll i grundlagsutskottet. Och enligt Wideroos har man inte gjort någon språklig konsekvensbedömning över joursjukhusen.

- Det kommer vi att kräva. Gör man ingen bedömning är beslutet inte hållbart. I grundlagsutskottet kommer behandlingen att bli väldigt tuff. Man utsätter nog en del av befolkningen för någonting som är unikt när det gäller vårdfrågor om det är så att Vasa inte kan ha ett sjukhus med fulljour.

Samarbetet med Åbo kan påverka

Wideroos tror också att det kan ha en viss betydelse till vilket universitetssjukhusområde Vasa hör när det gäller avancerad specialsjukvård.

Det att Vasa samarbetar med Åbo och inte Tammerfors i första hand kan ha i det här skedet också inverka på slutresultatet.

Seinäjoki samarbetar nämligen med Tammerfors universitetssjukhus.

- Man skulle nog inte inom Tammerfors universitetssjukhus område ge två sjukhus fulljour så här nära varandra. Det skulle inte heller finnas den språkliga förståelsen. Räddningen kan vara det avtal som Vasa centralsjukhus har med Åbo. Åbo universitetssjukhus har förbundit sig till att hålla nuvarande nivå på jouren.

Oklart är ändå ännu vilken roll universitetssjukhusen ska spela och vem som ska fatta besluten när det gäller deras verksamhet.

Diskussion om artikeln