Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Studie ska visa hur barnfamiljerna mår

Från 2016
Barn leker i sanden.
Bild: Yle/ Frida Lönnroos

Hur har barnfamiljers välbefinnande utvecklats i tider av ekonomisk kris? Det vill man nu söka svar på vid Åbo Akademi.

Linda-Mari Broo är sedan början av maj anställd som doktorand vid Åbo Akademis fakultet Pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.

- Jag ska undersöka hur de här senaste åren av svåra ekonomiska tider har påverkat barnfamiljer, säger Broo.

Linda-Mari Broo
Bildtext Linda-Mari Broo
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Famwell, som studien heter, står för family (familj) och well beeing (välbefinnande).

När man pratar om välbefinnande i den här forskningen kan det handla både om hur man mår psykiskt och ekonomiskt.

Studien är uppdelad i fyra delstudier varav en består av intervjuer med barnfamiljer runt om i Finland, både svensk- och finskspråkiga.

Vad behöver familjerna för stöd?

Man vill i studien se hur de senaste årens familjepolitiska nedskärningar och dåliga ekonomi har påverkat barnfamiljerna.

- Förhoppningen är att kunna få en tydligare bild av vad barnfamiljerna önskar av samhället.

Broo tror att forskningen kommer att visa på att barnfamiljerna gärna får mer stöd av samhället.

- Dels rent ekonomiskt, men också annat stöd, till exempel i föräldraskapet.

Alla barnfamiljer får vara med

Några familjer har redan anmält intresse för att vara med i studien, men Broo berättar att de fortfarande söker fler.

- Det är viktigt att poängtera att det inte är en viss typ av barnfamilj vi söker. Alla som är intresserade kan kontakta oss.

Intervjuerna sker mest troligt under hösten, och alla som är med är anonyma.

Diskussion om artikeln