Hoppa till huvudinnehåll

Sport

Förbundspennan: Målmedveten väg mot samgång

Från 2016
Uppdaterad 20.05.2016 07:02.
Håkan Nystrand, FSI:s ordförande, 2015.
Bildtext Håkan Nystrand, ordförande för FSI.
Bild: FSI

Samgången mellan Finlands Olympiska Kommitté och idrottens organisation Valo är planerad att ske från början av nästa år. Datumet 20 juni 2016 kommer att vara ett viktigt datum i Finlands idrottshistoria.

Då samlas både OK:s delegation och Valo till extraordinarie möten för att ta ställning till styrelsernas förslag om en samgång. Före det skall den så kallade ”motionens och idrottens framgångsplan” presenteras på ett idrottsseminarium i Helsingfors 25.5. Samma dag håller också Valo sitt ordinarie vårmöte, som ju också är avgörande för om sakerna går framåt. I praktiken skulle Valo uppgå i Olympiska Kommittén genom en rad ändringar i OK:s stadgar. De avgörande besluten kan skötas med ett enda möte den 20 juni ifall minst en trefjärdedels majoritet stöder förslaget i båda organisationerna.

Vägen fram till ett samgångsförslag av Valo och OK har varit lång, men målmedveten under de senaste fem åren. Riktningen har varit given, trots en hel del diskussioner längs med vägen. Valo bildades 2012 genom fyra riksomfattande idrottsorganisationers fusion. Från och med 2013 har Valo och OK samma ordförande i Risto Nieminen. Han meddelade också på Olympiska Kommitténs delegations vårmöte i april, att han står till förfogande som ordförande i det nya OK ifall sammanslagningen blir av i år. Från och med 2014 är Teemu Japisson både OK:s och Valos generalsekreterare och leder den gemensamma operativa verksamheten.

Det är tänkt att både toppidrott och motionsidrott skall verka under den nya Olympiska Kommittén under ett och samma varumärke, bränd. Intressant är att det kan betyda att en logo med olympiaringarna tas i bruk också på regional nivå. Det här är inte helt säkert, eftersom internationella OK har stränga regelverk också för brändfrågorna.

FSI ska säkerställa sin position

Finlands Svenska Idrott är idag medlem i Olympiska Kommittén. Det betyder att FSI fortsättningsvis skulle vara medlem i OK ifall vi inte gör några nya linjedragningar angående medlemskapet i OK. För mig förefaller det i det här skedet som en rätt så märklig situation ifall FSI inte skulle vara medlem i Finlands Olympiska Kommitté.

Naturligtvis finns ännu många frågetecken i luften innan vi inom Finlands Svenska Idrott och medlemsförbunden är klara med vår handlingsplan i den här eventuella förändringen. I varje fall måste vi genom en genomtänkt handlingsplan säkerställa vår position som en garant för idrott och motion på svenska i Finland. Som ett led i att bygga vår handlingsplan för framtiden kommer vi att kalla till rundabords diskussion i juni om den finlandssvenska idrottens framtid och vägval. Vi vill helt enkelt presentera den aktuella situationen och höra våra samarbetsparters förväntningar på FSI och medlemsförbunden i det aktuella läget och i framtiden.

I nuläget är det bra att vi inom FSI kunde genomföra vår organisationsförändring mot ett kompaktare Finlands Svenska Idrott från ingången av året. Vi har ren nu nya strategiskt viktiga saker framför oss att ta ställning till.

Håkan Nystrand
ordförande
Finlands Svenska Idrott FSI

Diskussion om artikeln