Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Älgjakten förändras - lindringar i lagen ifråga om älgko som har kalv

Från 2016
Uppdaterad 26.05.2016 18:34.
jägare bär på skjuten älgkalv
Bildtext Jägare bär på skjuten älgkalv
Bild: Yle

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att älgjakten skulle inledas senare i största delen av landet. De vill att jakten börjar andra lördagen i oktober, istället för sista lördagen i september som nu.

Syftet är att låta älgarna vara ifred under brunsttiden, som infaller i slutet av september och början av oktober.

Så att ändringen inte skulle leda till mer åkerskador föreslår ministeriet istället att man kunde börja skjuta älgar på åkrar redan fr.o.m. den första september. Drevjakt och jakt med hund skulle inte vara tillåtet då, utan först i oktober då den egentliga älgjakten skulle inledas.

De här ändringarna skulle träda i kraft 1.1.2017.

Också älgkor med kalv ska få skjutas

Dessutom föreslås lindringar i fråga om skyddet av älgkalvar.

I dag är en ko som följs av en yngre än ett år gammal kalv fredad. Det skyddet skulle enligt förslaget slopas från och med andra lördagen i oktober då alltså jakten skulle inledas, och dethär skulle gälla redan från och med den här hösten.

Syftet med den ändringen är framförallt att slippa de eventuella rättsliga påföljder som ett misstag i dag orsakar. Bland jägare har många upplevt det som orättvist med bestraffning i fall då kon av någon anledning har skiljts från kalven och jägaren inte kan förutsättas veta att kon har en kalv i följe. Sådana svårtolkade situationer kan ske t.ex. i jakt med drivande hund.

Samtidigt preciseras jaktledarens ansvar på den här punkten. Ifall kalven blir ensam då kon har fällts, ska jaktledaren i mån av möjlighet försöka se till att också kalven fälls.

Djurskyddsorganisationer bestörta

Ministeriets förslag har redan väckt beröm inom jägarkåren, men vid djurskyddsorganisationerna är man bestört över planerna på att slopa det så kallade kalvskyddet.

- Det är ett djurskyddsproblem om man börjar skjuta älgkor. En kalv under ett år kan inte klara sig själv i naturen, den kommer att dö där, säger Helinä Ylisirniö som är ordförande vid Finlands djurskyddsföreningars förbund.

Ylisirniö ser inga goda skäl att ändra dagens förordning som skyddar älgkorna.

- Jag förstår inte varför man skulle ändra på den här regeln. Det har inte varit något problem med den, men nu har man gjort ett problem av en sak som inte är ett problem.

Också på djurskyddsorganisationen Animalia tycker man att ministeriets motiveringar är ohållbara. Enligt verksamhetsledaren Mai Kivelä är förslaget bara en fortsättning på regeringens tidigare djurhatslinje.

- Att motivera slopandet av kalvskyddet med att man då slipper rättsliga efterspel kan helt enkelt inte vara ett tillräckligt argument för att ändra en så viktig djurskyddsförordning, säger Kivelä.

Animalia förbereder nu en protest mot förslaget.

Läs ministeriets pressmeddelande här

Diskussion om artikeln