Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

WHO: Zikaviruset kan spridas i Europa i sommar - risken låg

Från 2016
Bananklase
Bildtext WHO bedömer att risken för att zikaviruset sprids till Madeira är hög om inga åtgärder vidtas.
Bild: YLE Bildtjänst Arja Lento.

Världshälsoorganisationen WHO varnar för att det finns en risk för att zikaviruset kan spridas till vissa delar av Europa i sommar.

WHO bedömer ändå att risken överlag är låg till måttlig. Det beror dels på att beredskapen är god i Europa och dels på att den myggart som sprider zikaviruset bara finns i ett fåtal områden.

En klar majoritet av länderna i Europa - 66 procent - har en låg, mycket låg eller obefintlig risk för smittspridning. Finland hör till dem fem länder som ses som tryggast.

WHO bedömer att risken för att zikaviruset sprids i Finland, Estland, Lettland, Vitryssland och Island är obefintlig. Det beror på att myggarten Aedes som sprider viruset inte kan överleva i vårt klimat.

Tre regioner med hög risk

I Latinamerika sprids zikaviruset av Aedes aegypti. Samma myggart finns i Madeira och vid Svarta havets nordöstra kust, främst i Georgien och Ryssland. WHO slår fast att om inga åtgärder vidtas i de här länderna så är risken hög för att viruset sprids där.

I 18 länder finns myggarten Aedes albopictus som i laboratorieförsök har visat att den kan sprida zikaviruset. Det gäller bland annat Spanien, Frankrike, Grekland, Italien, Tyskland och Turkiet. WHO bedömer att sannolikheten för att smittan sprids i de här länderna är måttlig.

Bra beredskap avgörande

WHO bedömer att 79 procent av Europas länder har god eller mycket god beredskap att hantera ett eventuellt zikautbrott. Organisationen kommer att hålla ett möte i Portugal 22-24 juni för att diskutera de behov som vissa länder har.

- Världshälsoorganisationen står redo att stötta alla europeiska länder som drabbas av zikavirusutbrott, sa doktor Nedret Emiroglu vid WHO:s smittskyddsavdelning under en presskonferens.

I februari klassade WHO zikautbrottet i Latinamerika som internationellt hälsohot. Forskare misstänker att det finns ett samband mellan smitta hos gravida och barn som föds med mikrocefali, det vill säga onormalt litet huvud och utvecklingsstörning.

Läs hela WHO:s riskbedömning här (på engelska)