Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Flerkanalsljud och referatljud på Yles kanaler

Från 2016
Uppdaterad 05.01.2018 15:36.
Pojke som ser på tv
Bild: Creative Commons / Vidmir Raic

Flerkanalsljud

Yle sänder Dolby Digital-kodat flerkanalsljud på sina kanaler i HD-format. Yle sänder inte flerkanalsljud på sina SD-kanaler.

Dolby Digital går ibland också under namnet AC3. Dolby Digital 5.1 innebär att ljudet i ett program sänds ut via högtalarna på sex ljudkanaler: vänster front, höger front, center, vänster bak och höger bak samt en kanal för lågfrekvent ljud. För att du ska kunna lyssna på Dolby Digital-ljud behöver du ett av följande alternativ:

  • Din mottagare har en digital ljudutgång, som är kopplad via Dolby Digital-avkodaren till högtalarna.
  • Din mottagare har inbyggd Dolby Digital-avkodning och du kan koppla högtalarna direkt till den.

Observera att mottagare med digital ljudutgång normalt är försedda med en logotyp med texten Dolby Digital bitstream (out).

Om du inte vill lyssna på Dolby Digital-ljud (du har t.ex. ingen hemmabio), är det bra att i mottagarens inställningar kontrollera att den digitala ljudutgången är frånkopplad eller att Dolby Digital-inställningen är inaktiverad.

Om du vill lyssna på Dolby Digital-sändningar, koppla på den digitala ljudutgången och/eller aktivera Dolby Digital-inställningen. Olika mottagare fungerar väldigt olika, därför är det viktigt att kontrollera inställningarna noggrant. I standard-/fabriksinställningarna är den digitala ljudutgången vanligen inställd på PCM-ljud.

Om ljudet från din mottagare tystnar under en Yle-sändning med flerkanalsljud, är orsaken vanligen att:

  • mottagaren styrs till en Dolby Digital-ljudkomponent, men mottagaren har inte stöd för avkodning av den eller
  • den digitala ljudutgången inte har kopplats till ett kompatibelt hemmabiosystem eller
  • du har inte något hemmabiosystem, men den digitala ljudutgången är inställd på Dolby Digital eller motsvarande.

Mottagarna visar normalt en symbol för den flerkanaliga ljudkomponenten när du väljer ljudspråk. Den flerkanaliga komponenten ska ha samma språkdefinition som det s.k. primära språket, och du ska alltså vara noggrann när du väljer ljudkomponent.

I många mottagare finns logotypen Dolby ”dubbel-D” bredvid Dolby Digital-komponenten.

Val av referatljud – finska, svenska eller originalspråk

Många sportsändningar refereras på både finska och svenska och också i dokumentärprogram som Yle visar har du möjlighet att välja referat på antigen finska eller originalspråket (engelska, tyska osv.). Till dessa program hör bland annat Den vida naturen, Prisma och Historiadokumentit (fritt översatt Historiedokumentärerna). De här instruktionerna gäller också då.

Standardinställning för ljudspråk:

Kontrollera inställningarna för ljudspråket (audio) i din digitalmottagare. Om du vill höra referat på svenska, välj svenska som primärt ljudspråk (audio). Om du vill höra referat på originalspråket, välj till exempel engelska.

Vanligen hittar du standardinställningarna via huvudmenyn (Menu) och där under språkinställningar (eller motsvarande beroende på tillverkare). Mer detaljerad information hittar du till exempel i mottagarens användarmanual.

Om du alltså tittar på till exempel friidrott på Yle TV2 och alltid skulle vilja höra det svenska referatet då det finns, kontrollera att mottagarens standardinställningar är korrekta, att svenska är det valda ljudspåret.

Ibland kan det också ha förekommit en funktionell störning i mottagaren, som har gjort att referatet sänds på originalspråket. Funktionella störningar avhjälps vanligen genom att du byter kanal för en stund och sedan byter tillbaka.

På andra språk