Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Myndigheter granskar flytten av åldringar i Karis

Från 2016
Ingången till långvårdsavdelningen på Mjölbolsta i Karis.
Bildtext Åldringarna på långvårdsavdelningen på Mjölbolsta ska nu flytta till det nya serviceboendet som har byggts vid Karis hälsovårdscentral.
Bild: Yle/Petra Thilman

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Avi, granskar om allt går rätt till då Raseborg flyttar närmare 40 åldringar från långvården på Mjölbolsta till det nya servicehuset Villa Anemone i Karis från och med vecka 21.

Anhöriga har varit i kontakt med Avi, säger Marja-Leena Stenroos, ledande överinspektör inom socialvården vid Avi.

Stenroos understryker att Avi inte i detta skede kan ta ställning till om staden Raseborg har följt alla regler.

- Att döma av kontakter från anhöriga finns det en grund för att reda ut saken, säger Stenroos.

"Klienterna har inte hörts"

Yle Västnyland har också kontaktats av personer som är missnöjda med hur Raseborg har skött flytten. De lyfter bland annat fram att det inte finns ett förvaltningsbeslut om att flytta klienterna. Det innebär också att man inte kan besvära sig över flytten.

Staden har inte heller gjort någon medicinsk bedömning av de äldre och deras behov av service, skriver en anhörig i ett brev till Avi.

Ledande överinspektör Marja-Leena Stenroos vid Avi hänvisar bland annat till paragrafer i socialvårdslagen där just de här aspekterna lyfts fram.

I lagen sägs att klienter ska höras innan beslut som gäller honom eller henne fattas. Klienten har också rätt att få redogörelse för olika alternativ.

För personer vars stödbehov är bestående eller långvarigt ska stödet om möjligt ordnas så att servicens kontinuitet tryggas, om det inte ligger i klientens intresse att ändra servicen, står det i lagen.

Lagen säger också att det ska göras en bedömning av servicebehovet för en klient och det ska kompletteras med en klientplan som utarbetas för klienten om det inte är uppenbart onödigt att utarbeta en plan. Planen ska utarbetas tillsammans med klienten.

Staden ser inga problem

Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola vid Raseborgs stad säger att alla klienter ska få ett förvaltningsbeslut inom de närmaste dagarna, men det är osäkert om det kommer före flytten av åldringarna.

Ala-Jaakkola säger att staden har haft dataproblem, men det är inte orsaken till att beslutet har dröjt.

- Vi brukar alltid skicka ut beslut på beviljad service då platsen finns till förfogande, sällan långa tider i förväg.

Efter att klienten har blivit delgiven beslutet kan han eller hon överklaga beslutet inom 30 dagar.

Om en klient hellre vill flytta till institutionsvård får hon eller han vänta på beslutet på Villa Anemone, säger Ala-Jaakkola.

Staden anser sig ha hört klienterna

Ala-Jaakkola säger också att de flesta av invånarna inte kan höras personligen eftersom de är mycket sjuka.

- Vi har dock skickat ut infobrev och ordnat en träff med information för anhöriga. Genom dessa åtgärder tolkar vi att hörandet har gjorts.

Hon säger också att det inom personaldimensioneringen inte sker några förändringar.

Systemet med avgifter förändras eftersom klienterna ska betala hyra för sina bostäder och dessutom betala medicinerna själva.

Inom läkarvården för de äldre anser Ala-Jaakkola att det snarare blir förbättringar än försämringar.

Nästa vecka sker flytten av de äldre och Yle Västnyland fortsätter följa med läget då.

Tidningen Etelä-Uusimaa var först med nyheten.

Diskussion om artikeln