Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studerande har problem med Word och Excel - forskare efterlyser mer IT i skolorna

Från 2016
Uppdaterad 23.05.2016 13:30.
De "digitala infödingarna" i högskoleålderna har blivit sämre på word och excel, trots sin digitala uppväxt.
Bildtext Ungdomar som vuxit upp med datorer, så kallade digitala infödingar, är bra på appar men har blivit sämre på både kalkyl-och textbehandlingsprogram.
Bild: Niklas Evers

De så kallade digitala infödingarna som vuxit upp med datorer och sociala medier kanske inte är så bra på IT som många tror. Högskolestuderande har tvärt om blivit allt sämre på att använda grundläggande dataprogram.

Vi kan ha överskattat den digitala generationen berättar ekonomie doktor Bertta Sokura.

– Det finns flera forskningsresultat som tyder på att de digitala infödingarnas kunskaper är ganska ytliga, till exempel när det gäller informationssökning.

– Det är överraskande med tanke på att alla talar om att de digitala infödingarna klarar av vad som helst.

Sokura berättar att de här ungdomarna använder informationen ganska ytligt, vilket syns till exempel i informationssökningen.

Bertta Sokura, ekonomie doktor vid Aalto-universitetet, är oroad över studerandes it-kunskaper. Hennes forskning visar att de så kallade "digitala infödingarna" blivit allt sämre på grundläggande textbehandlings- och kalkylprogram.
Bildtext Bertta Sokura, ekonomie doktor vid Aalto-universitetet, är oroad över studerandes IT-kunskaper. Hennes forskning visar att de så kallade "digitala infödingarna" blivit allt sämre på grundläggande textbehandlings- och kalkylprogram.
Bild: Niklas Evers

Kunskaperna har blivit sämre

Sokura har kartlagt IT-kunskaperna hos nya studerande vid Aalto-universitetet sedan början av 2000-talet.

Då var trenden stigande, högskolestuderande blev allt bättre på grundläggande dataprogram som Word och Excel, men sedan hände någonting.

– Sociala medier löper förstås väldigt bra. Men kunskaperna i textbehandling och kalkylprogram har tyvärr blivit sämre de senaste åren, säger Sokura.

Lösningen: Mer undervisning tidigare

De vanligaste programmen Word och Excel lärs inte ut som obligatoriska ämnen i grundskolan, och enligt Sokura är det här ett av de största problemen.

– De programmen är så annorlunda till sin uppbyggnad (än sociala medier) att det krävs en del handledning innan man kan omfamna dem, speciellt om man använder dem rätt och effektivt.

Hon efterlyser både bättre och mer IT-undervisning i grundskolan. Helst så tidigt som möjligt i lågstadiet.

Problemet kan redan vara löst

Men trots att det inte finns utpräglade IT-lektioner på schemat i alla grundskolor har det hänt mycket sedan Sokuras högskolestuderanden gick ut lågstadiet.

– IT-undervisning låter nog lite 1800-tal, säger Pia af Hällström, klasslärare i Storänges skola i Esbo då hon får frågan om hur IT-undervisningen fungerar i skolan.

Pia af Hällström, klasslärare i Mårtensbro skola
Bildtext Pia af Hällström är säker på att hennes elever inte kommer att ha problem med varken textbehandling eller e-post då de går ut grundskolan.
Bild: Niklas Evers

I stället för att uttryckligen lära ut datakunskap ska IT införas som en naturlig del av alla läroämnen. Att det här systemet skulle hämma elevernas kunskaper i Word och Excel håller af Hällström inte med om.

– Mina treor använder Word dagligen och redan på femman får de öppna ett Excel-dokument. När de går ut gymnasiet har de nog inga problem med e-post eller Word-dokument, säger af Hällström.

Hon tror att högskolestuderandenas svaga IT-kunskaper kan vara en svacka som senast borde vara åtgärdad då dagens lågstadieelever börjar studera.

– Jag är ganska imponerad av eleverna. De flesta spelar ju bara hemma, men hos oss har eleverna egen e-post adresser som de måste klara av att logga in på hemifrån. De får läxor som ska skickas in, ibland med bifogade filer.

Ny läroplan ska göra skolan mer digital

Men nivån på digital undervisning varierar ännu kraftigt mellan olika skolor, och till och med mellan klasser.

I Esbo har skolorna satsat mycket på det digitala medan läget i Helsingfors är sämre. af Hällström berättar att mycket också beror på lärarens vilja att omfamna det digitala.

Den nya läroplanen som träder i kraft på hösten sätter mycket krut på att förbättra elevernas digitala kompetens.

Om allting går enligt planerna ska den nya läroplanen minska de digitala klyftorna mellan olika skolor.

Diskussion om artikeln