Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tiotusentals smågrisar säljs till Polen – resan ofta olagligt lång

Från 2016
Uppdaterad 22.06.2021 12:34.
Lastbilar med grisar på bildäck
Bildtext På båten fanns fem bilar med grisar på väg till Polen.
Bild: Malin Ekholm/Yle

Under hösten 2015 började lastbilar med smågrisar köra allt oftare längs riksväg 25 mot Hangö hamn. I maj 2015 rörde det sig om några hundra grisar i månaden. I dag har den här exporten exploderat och nu säljer enbart HK Scan ungefär 6 000 smågrisar i månaden till Polen.

Bilarna med grisar som kör längs riksväg 25 har fått folk att reagera. En av dem var Carl-Johan Jansson i Ekenäs. Han skickade in ett tips till Spotlight. I april åkte vi för att träffa honom.

Tipset om gristransporterna kom från Ekenäs - Spela upp på Arenan

- Under hösten började här köra fler och fler grisbilar förbi och jag undrade vart de riktigt är på väg. Om de ska från Hangö till Paldiski och sen vidare till Polen blir det en väldigt lång resa, säger Jansson.

Det föds för många grisar

Grisarna som åker längs riksväg 25 är i de flesta fall smågrisar som är på väg till Polen. Alla smågrisar som exporterats under 2015 och 2016 har sålts till Polen. Också större svin som är på väg till slakt i Estland åker via Hangö hamn, men de är inte alls lika många, bara några tusen per år.

Trafiken beror på att det föds för många smågrisar i Finland. Avel har gjort kullarna större och det finns inte en tillräckligt stor inhemsk marknad för allt kött.

I Finland finns det producenter som är specialiserade på suggor och kultingar och andra grisgårdar som göder grisarna tills det är dags för slakt. När det föds mer grisar på grisgårdarna för kultingar än gårdarna som göder dem kan ta emot, får industrin problem.

Det här problemet har främst HK Scan börjat lösa genom att sälja smågrisar till internationella djurhandlare som säljer grisarna till svinfarmer i Polen. I Polen finns det många svingårdar och en efterfrågan på gödsvin.

Pia Nybäck, kvalitets- och hållbarhetsdirektör på HKScan
Bildtext Pia Nybäck, direktör för djuranskaffning och producenttjänster på HK Scan
Bild: Malin Ekholm/Yle

- Det här är ett sätt att balansera marknaden på griskött, säger HK Scans direktör för djuranskaffning och producenttjänster Pia Nybäck.

Hon ser inte att man skulle sluta sälja smågrisar till Polen inom en nära framtid.

- I det långa loppet hoppas vi på att kunna balansera vår produktion, men nu gör vi så här, säger Nybäck.

Explosionsartad ökning

Grafik.

Före år 2015 exporterades årligen några tusen smågrisar, främst till Sverige. Under 2015 började Atria och HK Scan exportera till Polen.

Perioden januari till april 2016 såldes över 30 000 smågrisar till Polen. Det betyder nästan 8 000 grisar i månaden. HK Scans andel är ungefär 6 000 smågrisar per månad, alltså 75 procent.

Resan ska ta 24 timmar

Grisar lastas på en djurtransport
Bildtext Här lastas grisarna på transportbilen som ska ta dem till Hangö
Bild: Yle/Malin Ekholm

När man transporterar levande djur ska de inte vara på väg i mer än 24 timmar. Man kan få en dispens på upp till två timmar men tumregeln är 24 timmar. Tar resan längre än det måste man lasta ut djuren så att de får äta och vila sig i ett dygn. Det här gäller för alla djurtransporter inom EU.

- För grisarna är det här en väldigt lång och påfrestande resa, säger Anna Valros som är professor i djurvälfärd vid Helsingfors universitet.

Forskning visar att grisar påverkas mycket av långa transporter och efter 24 timmar märker man redan att de har tappat vikt och att de är medtagna.

Anna Valros, professor i djurvälfärd, Helsingfors Universitet
Bildtext Anna Valros är professior i djurvälfärd på Helsingfors Universitet
Bild: YLE/Malin Ekholm

- De stressas av att lastas av och på men också av vibrationerna. De måste fasta före de åker för att minska risken för att de ska kvävas om de kastar upp, säger Valros.

Tänker man på grisarnas välfärd blir resan inte mindre ansträngande av att man stannar efter ett dygn och lastar av grisarna.

- Omlastning och avlastning är alltid stressande för grisar som ju är sociala djur, säger Anna Valros. De måste skapa hierarkier på nytt och då slåss de ofta. Då är det nästan bättre att de åker lite längre, säger Valros.

Lastas om i Hangö

Grisresorna från Finland till Polen går i huvudsak via Hangö hamn. Dit hämtas de från gårdar på olika håll i södra och västra Finland och där lastas de om till den polska uppköparens bilar. Det här gör man för att hindra smittor att spridas till Finland.

Enligt flera anonyma källor som Spotlight har talat med kan den här omlastningen av grisar vara brutal. När folk reagerade på att grisarna skrek och luktade på hamnområdet flyttade man omlastningen så långt bort som möjligt. Den kommunala veterinären i Raseborg har ändå bara övervakat ett lastningstillfälle i höstas. Då hittade hen inget att anmärka på.

Djurtransport kör av fartyg i Paldiski
Bildtext Här kör transportbilarna av båten i Paldiski i Estland
Bild: Malin Ekholm/Yle

Dålig myndighetsövervakning

Före grisarna åker ska de granskas av den kommunala veterinären, det är också hen som ska godkänna färdplanen och fylla in uppgifterna i den Europeiska databasen Traces. Där ska bland annat uppskattad resetid och eventuella rastplatser synas.

Sari Salminen, överinspektör på Evira, djurvälfärd
Bildtext Sari Salminen är överinspektör med ansvar för frågor som berör djurvälfärd på livsmedelssäkerhetsverket Evira
Bild: YLE/Malin Ekholm

- Det är samma lagar som gäller i hela Europa. Det finns krav på transporterna, och myndigheterna kan vid behov göra stickprov längs vägen, säger överinspektör Sari Salminen som har ansvar för djurvälfärd på Evira.

När grisarna kommit fram ska den som tar emot dem skicka en rapport om hur resan gått och hur lång tid den tagit till den veterinär som skickat iväg dem.

När Spotlight börjar ringa runt till länsveterinärer och Evira visar det sig dels att de flesta resor som dokumenterats i Traces uppskattas ta mellan 19 och 32 timmar och dels att man inte har planerat någon vila på vägen. Det som också blir klart är att inga rapporter om hur resan gått kommit in.

Man har alltså skickat iväg grisar på resor som man vet är på gränsen till det som är lagligt utan att kräva att få veta hur lång tid resan tagit.

- Jo det är sant att vi inte har fått in rapporter om resorna, vi måste bli bättre på att ge anvisningar till veterinärerna, säger överinspektör Sari Salminen på Evira.

Ett problem är ansvarsfördelningen. Den lokala veterinären som granskat grisarna före de åker godkänner också reseplanen. När grisarna åkt iväg är de på transportörens ansvar och i hamnen övergår ansvaret till den polska transportör som hämtar dem.

Hur lång tid tar det till Polen?

För att få en uppskattning om hur lång tid det tar att komma ner till polska gränsen med en gristransport som lastats i Finland gjorde vi ett test.

Spotlight åkte samma väg som en transport med smågrisar som lastades på en gård i södra Finland klockan 13.

Karta över vägen till Polen - Spela upp på Arenan

I videoklippet ser ni hur lång tid resan till den polsk-litauiska gränsen tog.

Om man åker med den tidtabell som de här grisarna gjorde finns det en liten möjlighet att man hinner fram till den polsk–litauiska gräsen på 24 timmar, men inte att man kommer ända fram.

De här grisarna skulle stanna för att vila på en rastplats i Polen. Enligt uppgifter från EU:s livsmedelsäkerhetsverk ligger den närmsta lastplatsen över fyra timmars resa från gränsen. Alla andra ligger ännu längre bort. Det finns med andra ord ingen chans att grisarna kom fram dit på ett dygn.

Alla transporter överskrider kanske inte tidsgränsen, men den här gjorde det.

Säljaren ser inget problem

Säljaren ser ändå inget problem med att skicka iväg smågrisar på den långa resan till Polen.

- Bilarna är anpassade för långa transporter och resorna har gått bra. Om restiden blir för lång lastas de av och får vila på vägen, säger Pia Nybäck, direktör för djuranskaffning och producenttjänster på HK Scan.

Resan från Hangö till närmsta godkända rastplats tar i bästa fall 18 timmar, om grisarna ska lastas av vid någon annan av rastplatserna får de åka i minst 20 timmar, plus restiden från hemgården till hamnen. Det finns inga rastplatser i Lettland eller Litauen.

Hittills har man i regel inte planerat in någon avlastning av grisarna på vägen, det framkommer ur resedokumenten i Traces.

Enligt dokument från de polska veterinärmyndigheterna har grisar från Finland sålts till grisfarmer i hela Polen.

Myndigheterna kan bara övervaka

Även om det är troligt att en stor del av de gristransporter som åkt till Polen hittills inte har kommit fram på ett dygn kan våra myndigheter inte göra annat än att skärpa kontrollen. Hittills har man ändå inte ens varit medveten om hur omfattande exporten är.

- Det är besvärligt i och med att det är polska transportörer som tar över efter Hangö, men vi har kontakter till Polen, säger Sari Salminen på Evira.

Evira kommer att förnya direktiven till de veterinärmyndigheterna. I framtiden ska man kräva att få in rapporter om transporterna.

Även om det är osannolikt att alla gristransporter skulle klara av tidsgränsen på 24 timmar tyder inget på att exporten av smågrisar till Polen är på väg att avta.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Det är inte längre möjligt att skicka in tips här, var god gör det via svenska.yle.fi/respons

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln