Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

De ska forma Åbo Akademis minoritetsforskning

Från 2016
Minoritetsforskarna Magdalena Kmak, Camilla Haavisto och Pamela Slotte.
Bildtext Juris doktor Magdalena Kmak, politices doktor Camilla Haavisto och teologie doktor Pamela Slotte är förväntansfulla inför det nya uppdraget som biträdande professorer vid Åbo Akademis minoritetsforskning.
Bild: Yle/Jesper Alm.

Åbo Akademi vill bli det ledande universitetet på minoritetsforskning i Finland och internationellt. Det säger biträdande professor Camilla Haavisto, Pamela Slotte och Magdalena Kmak som är de som ska minoritetsforskningsprogrammet.

- Vi ska skapa ett världsledande center för minoritetsforskning och det är dit vi vill nå, säger politicies doktor Camilla Haavisto. Det här är en fantastisk möjlighet att vara modigare och djärvare då man arbetar inom ett mångdisciplinärt team på längre sikt än bara ett halvt år.

Bläcket har knappt hunnit torka

Alla tre, Kmak, Slotte och Haavisto är nyanställda vid Åbo Akademi och ska nu forma den forskning som förs inom minoritetsforskningen.

- Vi har alla nyss skrivit under våra anställningskontrakt så i nuläget kanske vi inte i detalj kan berätta vad vi vill åstadkomma men det finns ett behov av den här sortens forskning nu då samhällsklimatet har försämrats, säger teologie doktor Slotte. Åbo Akademi är ensamt på att satsa på den här forskningen i Finland och jag vill skärpa akademins profil och bygga upp något nytt och stort.

Fokus på finlandsvenskar, flyktingar, asylsökande och nyfinländare

Åbo Akademi har redan tidigare forskat i minoritetsfrågor men inte i den omfattning man nu väljer att göra.

- Det är fint att vi kunde få pengar som kanaliseras via Finlands Akademi, för de tre miljoner euro som nu har öronmärkts för projekten möjliggör en bättre profilering och en större satsning, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

Europa är i omvälvning på grund av flyktingströmmarna och det här förändrar Finland och samhället runtomkring.

Samhällsklimatet har förbistrats och det finns tendenser som visar att en polarisering och radikalisering av samhället pågår.

- Jag vill fokusera på flyktingströmmarna och de asylsökande samt nyfinländare och se hur de påverkar det finländska samhället och den diskussion som förs, säger juris doktor Magdalena Kmak. Det här är frågor som det är viktigt och nödvändigt att vi analyserar och diskuterar.

Universiteten måste profilera sig

Förutom minoritetsforskning ska Åbo Akademi satsa på molekylär process- och materialteknik, minoritetsforskning samt läkemedelsutveckling och diagnostik.

- Universiteten är tvungna att profilera sig i den hårda konkurrens som råder och det ska bli intressant att se vad vi kan få till stånd då vi arbetar under samma rubrik och med en kaliber som vi inte tidigare har gjort, säger Hupa.

Diskussion om artikeln