Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

LM: Unga äter mera psykmediciner

Från 2016
Uppdaterad 22.05.2016 09:48.
Pillerburk på köksbord
Bild: Mikael Crawford/Yle

Unga äter allt mer mediciner för psykiska problem. Ökningen är speciellt stor bland unga kvinnor, skriver Lännen medias tidningar.

Användningen av psykosmediciner bland unga kvinnor har ökar med 63 procent under de senaste åtta åren. Bland unga män är ökningen 45 procent. Psykosmediciner används också för att dämpa ångest.

Statistiken kommer från siffrorna över FPA:s läkemedelsersättningar.

Användningen av mediciner som stimulerar det centrala nervsystemet har också ökat kraftigt. Hit hör främst läkemedel mot ADHD. Bland unga kvinnor har användningen fyrfaldigats och bland unga män har den trefaldigats.

Då det gäller depressionsläkemedel ökade användningen kraftigare i början av 2000-talet men har stabiliserats de senaste åren.

Kan bero på att unga blivit bättre på att söka vård

På Institutet för hälsa och välfärd THL säger man att det är svårt att veta om de ökade medicinmängderna beror på att det psykiska illamåendet bland unga verkligen har ökat i så stor utsträckning, eller om ungdomar och unga vuxna har blivit bättre på att söka hjälp för psykiska problem.

Att läkare allt lättare ordinerar psykofarmaka kan också bidra till den ökade användningen, tror man på THL.

På Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS konstaterar man att allt fler unga får diagnosen depression , i synnerhet unga kvinnor.

– De studerandes situation är allt tuffare, säger Pauli Tossavainen som är ledande överläkare för den psykiska vården på Studenthälsan, och säger att de studerande har allt svårare att klara sin utkomst.

Diskussion om artikeln